Cestovní pojištění

----------------------------

„Užijte si své cesty naplno a s jistotou v zádech“

Recenze

----------------------

Téma

----------------------

Články

----------------------

Videa

----------------------

Sjednat pojištění

----------------------

Pojišťovny

----------------------

Co vše si můžete pojistit v cestovním pojištění?

Cestovního pojištění existuje mnoho variant a proto může být občas složité vyznat se v tom, na co se máme pojistit a také zda je pro nás dané pojištění výhodné.

Podívejte se jaká rizika se dají běžně pojistit a co vše pro Vás zahrnují.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Storno zájezdu

  Máte zaplacený zájezd, ale z nějakého důvodu ho musíte stornovat? Připojištění STORNO ZÁJEZDU Vaši dovolenou sice nezachrání, ale díky němu nepřijdete o zaplacené peníze, které vám pojišťovna vyplatí zpět.

   

  Storno zájezdu však má několik podmínek, za kterých Vám pojišťovna peníze za zájezd vrátí:

   

  1) Pojištění musíte obvykle sjednat nejpozději druhý den, po zaplacení zájezdu.

  Jestliže pojištění sjednáte později, pojišťovna Vám škodu nezaplatí a to ani v případě, že pojistku sjedná. Pokud se Vám toto stane, požádejte pojišťovnu o vrácení uhrazeného pojistného.

   

  2) Ke stornování dovolené musí dojít z některého z následujících důvodů.

   

  a) akutní onemocnění, úraz nebo úmrtí pojištěného případně osoby blízké.

   

  b) Značné škody na majetku pojištěného nebo spolucestujícího, ke kterým došlo z důvodu živelní škody nebo trestním činem třetí osoby.

   

  c) Podání žádosti o rozvod manželů nebo zrušení registrovaného partnerství.

   

  d) Zmeškání odjezdu či odletu dopravního prostředku z ČR do zahraničí z důvodu dopravní nehody prostředku, kterým pojištěný na místo odjezdu cestoval. Dále z důvodu zrušení či zkrácení linek hromadné dopravy, které nebyly předem oznámeny stávkou a nebo z důvodu živelní události, která poškodila vozidlo nebo pozemní komunikaci na trase cesty.

   

  e) Z důvodu obdržení nečekané výpovědi ze strany zaměstnavatele z důvodu organizačních změn.

   

  Pozor uvedené důvody jsou pro tento typ běžné, ale nemusejí být stejné u všech pojistitelů! Konkrétní specifikace si vždy ověřte u svého pojistitele.

   

  Důležité je také zmínit, že běžně nejsou pojistnou událostí zdravotní komplikace, z důvodu chronického onemocnění nebo v případě projevení úrazů, které nastali před sjednáním pojištění.

 • Pojištění léčebných výloh

  Pojištění léčebných výloh kryje odpovídající náklady vynaložené na nezbytnou lékařskou, chirurgickou či  jinou léčebnou péči v zahraničí.

   

  Obsahuje také patřičné asistenční služby v případě nouze nebo v souvislosti s pojistnou událostí.

   

  Příklady nákladů:

  - Ambulantní lékařské ošetření

  - Léky a další zdravotnický materiál

  - Hospitalizace včetně dopravy do nemocnice

  - Léčba, diagnostika a operace

  - Činnost záchranných sborů či horské služby

  - Repatriace (převoz) do ČR

  - Výlohy na přítomnost osoby blízké

  - Akutní zubní ošetření

   

  V rámci pojištění léčebných výloh za Vás pojišťovna uhradí také veškeré poplatky a spoluúčasti, které se normálně v rámci veřejného zdravotnictví dané země mohou platit.

   

  Důležité je mít na paměti, že zpravidla pojišťovny nehradí ošetření v soukromých zařízeních, pokud tak nebylo konzultováno a odsouhlaseno danou pojišťovnou.

 • Pojištění zpoždění zavazadel

  Pojištění zpoždění zavazadel se vztahuje na situace, kdy s Vámi Vaše zavazadla zpravidla nepřicestují na stejné místo a vy jste tak nuceni se bez svých zavazadel po nějakou dobu obejít.

   

  To že se zavazadla zpozdila je běžně stanoveno nějakou časovou lhůtou, která běžně bývá 5-6 hodin. U některých pojišťoven však může být až 12 hodin!

   

  Po uplynutí této lhůty obvykle pojišťovna za každou další hodinu vyplácí určitou částku. (Např. 500,- za každou hodinu zpoždění)

 • Pojištění poškození, zničení či krádež  zavazadel

  Pojištění se vztahuje na škody na zavazadlech, případně na  věcech, které má pojištěný v danou chvíli u sebe a to způsobených zpravidla:

   

  - Krádeží zavazadel

  - Loupeží s odcizením zavazadel

  - Poškození, ztráta či zničení zavazadla

  - Krádeží zavazadla vloupáním do motorového vozidla, obytného přívěsu, apod...

   

  U pojištění zavazadel se často můžeme setkat s výlukami, které nás mohou nemile překvapit. Mezi takové může patřit časové omezení pro odcizení ve vozidle, které se nevztahuje např. na odcizení mezi 22 - 7 hodinou. Případně výluky na elektroniku, odcizení cenností z hotelového pokoje, apod.

 • Pojištění odpovědnosti za škodu

  Pojištění odpovědnosti za škodu za nás kryje škody, které svou nedbalostí způsobíme jiné osobě.

   

  Jedná se v podstatě o totožné pojištění, jaké si sjednáváme například k pojištění majetku. To se dokonce většinou vztahuje na celou Evropu a tudíž by nás chránilo právě i na dovolené v evropských zemích.

   

  Běžně sjednávané pojištění odpovědnosti však většinou máme na limity nižší, které by nám v zahraničí nemuseli na pokrytí škody stačit.

   

  Zpravidla se pojištění vztahuje na:

  - škody způsobené na zdraví či na životě

  - škody způsobené na věci či na majetku

  - škody způsobené domácím zvířetem

   

  Riziko škod způsobených zvířetem bývá často ve výlukách.

   

  Standardně jsou vyloučeny také škody způsobené na věcech zapůjčených či pronajatých a na věcech osoby blízké.

   

  Pokud si tedy na dovolené zapůjčíte třeba skútr, nehradí pojištění škody způsobené na tomto zapůjčeném skútru, ale ani škody tímto skútrem způsobené.

Jaký typ pojištění si mám zvolit?

Cestovní pojištění v těhotenství


Čekáte miminko a ptáte se, zda je dobrý nápad vycestovat do zahraničí? Co když Vás potkají nějaké komplikace v těhotenství na dovolené? A kde se pojistit, když jste těhotná?..
.

Čtěte více...

-------------- Téma -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EHIC - Evropská karta pojištěnce.


O tom, co je to evropská kartička pojištěnce, jak zjistíte, že ji máte i Vy a o tom, kde a na jakou zdravotní péči s ní máte nárok....

Čtěte více...

Výklad pojmů z cestovního pojištění


Léčebné výlohy, repatriace, storno zájezdu? Co přesně znamenají pojmy v cestovním pojištění a opravdu znamenají to, co si myslíte, že znamenají?...

Čtěte více...

Cestovní pojištění lze zpravidla sjednat ve třech režimech.

 

 

 

 

 

 • Krátkodobá cesta

  Krátkodobou cestou rozumějte kratší jednorázové cesty v řádu dnů či týdnů. Mluvíme tedy o cestě typu dovolená, turistický výlet, pracovní cesta, apod.

 • Opakované výjezdy

  Opakované výjezdy využijete v případě, že pravidelně , několikrát do roka, jezdíte do zahraničí. Pojištění opakovaných výjezdů Vám platí zpravidla celý rok a počet cest, které uskutečníte nebývá omezený.

   

  Jediné omezení, které na Vás čeká je maximální délka jedné cesty. Ta zpravidla bývá 45 nebo 90 dnů. Záleží na výběru pojišťovny.

   

  Výhodou opakovaných výjezdů je, že pokud se alespoň na jeden den vždy vrátíte ze zahraničí za uvedené období zpět do ČR, tak Vás vyjde pojištění výrazně levněji než celoroční varianta. Řádově o tisíce korun za rok.

 • Dlouhodobé pojištění

  Dlouhodobé pojištění je určeno především pro ty, kteří v zahraničí tráví delší období a nevrací se pravidelně, třeba každé 3 měsíce, zpět do ČR.

   

  Využijí je zejména pracující či studující osoby v zahraničí, ale také cestovatelé.

Nejnovější články:

Kontakt

Pojištění-Přehledně.cz

IČO:           00971944

WEB:          www.pojisteni-prehledne.cz

E-MAIL:     info@pojisteni-prehledne.cz

TELEFON: 776 869 306

„Cítit se v bezpečí a být v bezpečí je obrovský rozdíl“

Sociální sítě

Naši partneři:

Snow.cz