Pojištění odpovědnosti  > Vaše střecha, Váš sníh , Váš problém! Máte už pojištění odpovědnosti?

Článek: Vaše střecha, Váš sníh, Váš problém! Máte už pojištění odpovědnosti?

Datum: 16.11.2016; 6:43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Den blbec“ Vás může potkat kdykoliv během roku. Přesto je však období, kdy je dobré se mít ještě více na pozoru. To období právě nastává, začíná mrznout a padat sníh, což znamená komplikace pro všechny vlastníky nemovitostí.

Ze zákona totiž každý vlastník nemovitosti odpovídá za její stav a za případné škody, které vzniknou zanedbáním její údržby. Právě v zimním období se jedná především o odklízení sněhu či rampouchů ze střechy domu a údržbu chodníků.

 

 

Sníh a rampouchy na střeše? Musíte předcházet škodám na zdraví a na majetku!

 

Zákon říká, že každý vlastník či správce nemovitosti musí předcházet škodám na zdraví a na majetku. V praxi to znamená, že napadne-li sníh a hrozí jeho pád ze střechy, jste povinni jej odstranit, aby nedošlo k jeho pádu. V opačném případě nesete plnou odpovědnost za vzniklé škody, které mohou mnohdy skončit také tragicky. Nemusí jít však o vážné zranění od padajícího sněhu, který může vážit i stovky kilogramů, ale například může způsobit také totální škodu na zaparkovaných vozidlech před domem.

Rizikové přitom nejsou jen vysoké domy ve městech, ale také rodinné domy, kdy může padající sníh zranit například pošťáka či návštěvu.

 

 

Kdy škodu nemusíte uhradit?

 

Škodu nemusíte uhradit v případě, kdy jste pro předejití škody udělali maximum možného. Může tak jít například o situaci, kdy jste cedulí před domem upozornili na riziko padajícího sněhu, ale samotný sníh jste třeba z důvodu povětrnostních podmínek nemohli odklidit. Pozor si však dejte na to, že samotná cedule s upozornění není považována za maximální předcházení škodě, jestliže bylo možné sníh ze střechy řádně odklidit. To stejné také platí například pro údržbu chodníků.

 

 

Kdo odpovídá za údržbu chodníku?

 

Dříve odpovídal za údržbu chodníku majitel nemovitosti, ke které chodník přiléhal. A to bez ohledu na to, kdo byl vlastníkem cesty. Od roku 2009 však za údržbu cest odpovídá jejich vlastník, většinou obecní úřady. Pokud jste však vlastníkem chodníku, máte opět povinnosti jej udržovat v takovém stavu, aby nedocházelo ke škodám na zdraví či na majetku.

 

 

Pojištění odpovědnosti za škodu jako jistota před nepříjemnými výdaji. A hodí se i na lyže!

 

Sjednáním pojištění občanské odpovědnosti si můžete ušetřit mnoho starostí a také peněz v případě, že už se Vám nějaká podobná událost stane. Navíc v zimně nejde pouze o pád sněhu či rampouchů ze střechy. Velmi časté jsou také škody způsobené při sportu, především tedy při lyžování.

Pokud na lyžařském svahu někoho srazíte, opět musíte uhradit poškozenému vzniklou škodu. Jako odstrašující případ můžeme použít škodu, kterou likvidovala v minulém roce pojišťovna Kooperativa. Její klient měl nahradit vzniklou škodu ženě, která se 4 měsíce léčila s vážným poraněním kolene a holení kosti. Celková újma v tomto případě přesáhla 120.000,- korun, který by viník musel hradit poškozené ze své kapsy. Výhodou pojištění odpovědnosti je, že standardně mívá územní platnost v celé Evropě a chrání všechny členy domácnosti.

 

 

 

 

Pojištění občanské odpovědnosti můžete mít již od této ceny:

 

ALLIANZ pojišťovna
Pojištění občanské odpovědnosti (Normal)

Limit: 500.000,-
- zahrnuje škody na zdraví
- škody na majetku
- finanční škody       

Územní platnost: Česká Republika              

Pojištění zahrnuje:
- Pojištěna běžná občanská odpovědnost: ANO
- Provoz domácnosti: ANO
- Rekreační sport a rekreační cyklistika: ANO
- Držba nemovitosti: NE
- Chov psa či jiného zvířete: NE
- Pojištěni jsou všichni členové domácnosti: ANO

Cena:  523,-Kč/rok

CHCI SJEDNAT POJIŠTĚNÍ

Česká pojišťovna
Pojištění odpovědnosti občana (Základní)

Limit pro škody na zdraví:       2.000.000,-Kč
Limit pro škody na majetku:   1.000.000,-Kč
Limit pro finanční škody:         500.000,-Kč

Územní platnost: Evropa              

Pojištění zahrnuje:
- Pojištěna běžná občanská odpovědnost: ANO
- Provoz domácnosti: ANO
- Rekreační sport a rekreační cyklistika: ANO
- Držba nemovitosti: NE
- Chov psa či jiného zvířete: ANO
- Pojištěni jsou všichni členové domácnosti: ANO

Cena:  368,-Kč/rok

CHCI SJEDNAT POJIŠTĚNÍ

GENERALI pojišťovna
Pojištění občanské odpovědnosti (Normal)

Limit: 500.000,-
- zahrnuje škody na zdraví
- škody na majetku
- finanční škody   

Územní platnost: Česká Republika              

Pojištění zahrnuje:
- Pojištěna běžná občanská odpovědnost: ANO
- Provoz domácnosti: ANO
- Rekreační sport a rekreační cyklistika: ANO
- Držba nemovitosti: NE
- Chov psa či jiného zvířete: NE
- Pojištěni jsou všichni členové domácnosti: ANO

Cena:  450,-Kč/rok

CHCI SJEDNAT POJIŠTĚNÍ

Slavia pojišťovna
Pojištění odpovědnosti občana (Občan1)

Limit pro škody na zdraví:       2.000.000,-Kč
Limit pro škody na majetku:   1.000.000,-Kč
Limit pro finanční škody:         500.000,-Kč

Územní platnost: Evropa              

Pojištění zahrnuje:
- Pojištěna běžná občanská odpovědnost: ANO
- Provoz domácnosti: ANO
- Rekreační sport a rekreační cyklistika: ANO
- Držba nemovitosti: NE
- Chov psa či jiného zvířete: ANO
- Pojištěni jsou všichni členové domácnosti: ANO

Cena:  360,-Kč/rok

CHCI SJEDNAT POJIŠTĚNÍ

ČSOB pojišťovna
Pojištění odpovědnosti občana (Naše odpovědnost1)

Limit pro škody na zdraví:       2.000.000,-Kč
Limit pro škody na majetku:   1.000.000,-Kč
Limit pro finanční škody:         500.000,-Kč

Spoluúčast: 500,-Kč

Územní platnost: Evropa              

Pojištění zahrnuje:
- Pojištěna běžná občanská odpovědnost: ANO
- Provoz domácnosti: ANO
- Rekreační sport a rekreační cyklistika: ANO
- Držba nemovitosti: ANO
- Chov psa či jiného zvířete: ANO
- Pojištěni jsou všichni členové domácnosti: ANO

Cena:  672,-Kč/rok

CHCI SJEDNAT POJIŠTĚNÍ

Pojištění Přehledně 2015

www.pojisteni-prehledne.cz

info@pojisteni-prehledne.cz

„Cítit se v bezpečí a být v bezpečí je obrovský rozdíl“

Naši partneři:

Snow.cz