Recenze: Jaké máte zkušenosti s pojištěním psů a koček Mazlíček od České Pojišťovny?

Aktualizace: 12.2.2017; 13:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojištění domácích mazlíčků a hospodářských zvířat je v Česku opravdu poskrovnu. Produkt Mazlíček od České Pojišťovny je tak pro mnoho chovatelů spásou, protože díky němu mohou zajistit maximální péči pro svého psa, kočku nebo například koně či jiné hospodářské zvíře.

 

 

Máte zkušenosti s pojištěním psa nebo kočky?

 

Pokud ještě zkušenosti s pojištěním psa nebo kočky nemáte, pak věřte, že Vám tento produkt může ušetřit tisíce, možná i desetitisíce korun za veterinární léčbu. Na rozdíl od lidí totiž každý zákrok u veterináře platíte ze své kapsy.

 

Sjednání je velmi jednoduché. Sami veterináři také přiznávají, že kdyby lidé více využívali pojištění svých psů, nemuseli by často řešit radikální rozhodnutí, zda pejska utratit nebo zaplatit několik tisíc korun za nejistou léčbu.

 

 

Jaké zvíře si mohu pojistit?

 

Toto pojištění si můžete sjednat pro psa až do 8 let stáří, pokud váží méně než 40 kg. Jestliže váží více, pak je maximální vstupní stáří psa do 4 let. Kočky musí být mladší 8 let. Uvedený věk je maximální vstupní. To znamená, že pokud zvíře tuto hranici překročí ve chvíli, kdy už je pojištěno, tak pojištění běží dále.  V takovém případě se však postupně snižuje částka, kterou pojišťovna proplatí za léčení úraz.

 

U koní a hospodářských pojistitelnost můžete posoudit přímo pojišťovnou.

 

 

Musí mít pes čip nebo tetování, abychom ho mohli pojistit?

 

Ano, Česká Pojišťovna požaduje tetování nebo čip. Ani jedno však není příliš nákladné. Pořídíte je za pár stokorun a téměř u každého veterináře. Obvykle jde o částky od 400 korun u čipování a do 400 korun u tetování. Tetování nebo čip potřebujete také v případě pojištění pro kočku.

 

 

Můžu pojistit psa bez papírů?

 

Ano, pojistit si můžete též pejska nebo kočku bez papírů. V takovém případě jen nemůžete připojistit jedno riziko a to sice případ úhynu nebo utracení zvířete.

 

 

Kolik pojištění psů nebo koček stojí?

 

Cena za pojištění Mazlíček se pohybuje od 1.483,- základní pojištění nákladů na léčbu do 4.163,- korun za rok. Výhodou pojištění je, že si můžete vybrat mezi roční, pololetní nebo čtvrtletní platbou za pojištění. Za pouhých 124 korun měsíčně, můžete mít jistotu, že Vás nečekané nezaskočí a budete moct svému čtyřnohému příteli dopřát kvalitní léčení.

 

 

Na co se pojištění psa a kočky od České pojišťovny vztahuje?

 

Pojištění si můžete nastavit libovolně podle svých potřeb. Vybrat si můžete následující rizika a limity.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jiří Pěnčík

Pojištění se Vám hodí v případě, kdy je nezbytné veterinární léčení nebo ošetření psa nebo kočky z důvodu úrazu nebo nemoci.

Spoluúčast: 10% z ceny léčby, min. 500,- korun

Podle veterinářů často lidé stojí před těžkým rozhodnutím, zda si mohou dovolit zaplatit nákladnou léčbu nebo se s mazlíčkem musejí rozloučit.

Vy před tímto rozhodnutím stát nemusíte...

Někdy bohužel dojde k uhynutí nebo utracení psa nebo kočky z důvodu nákazy, infekční i neinfekční nemoci, úrazu, při operaci, porodu nebo při akutních otravách.

V takových případech Vám sice pojištění zvíře nezachrání, ale vykompenzuje ztrátu, která Vám uhynutím čistokrevného nebo dokonce speciálně vycvičeného psa nebo kočky, může vzniknout.

Podmínka: Zvíře musí mít průkaz původu

I když máte svého pejska dobře vycvičeného, může se někdy stát, že způsobí škodu někomu jinému.

Vběhne do silnice u způsobí dopravní nehodu, lekne se a někoho kousne, skočí na dítě a to upadne. To je jen zlomek situací, které se dnes a denně dějí a nelze jim zabránit. Vzniklou škodu však musíte vždy jako majitel zaplatit ze svého.

Tedy, skoro vždy. Díky pojištění odpovědnosti za Vás tyto škody zaplatí pojišťovna.

Tip: Pokud máte sjednáno pojištění občanské odpovědnosti, tzv. pojistku na blbost, pak v těchto produktech velmi často bývá pojištěna i škoda způsobená psem. Nemusíte tak zbytečně platit 2x za stejné pojištění.

Pokud  již budete mít odpovědnost za psa pojištěnu ve 2 různých pojistkách, získáte tak alespoň v součtu vyšší limit krytí.

 

Nyní to ALE, které byste měli znát, abyste byli opravdu s pojištěním spokojeni!

Výluky a podmínky u pojištění zvířete

 

Vždy je třeba si uvědomit, že každé pojištění má nějaké výluky. Je to pochopitelné a fér, protože pravidla jsou nastavena dopředu.

Špatně je to, že se většinou lidé o výlukách dozví až ve chvíli, kdy jim pojišťovna nechce škodu zaplatit.

Z toho důvodu, vybíráme základní výluky, o kterých si myslím, že byste vědět měli. Teprve pak si můžete být jisti, že budete s pojištěním opravdu spokojeni a podrží Vás, když to od něj čekáte.

* Uvedené podmínky a výluky vybíráme pouze, podle nás, ty nejdůležitější. Kompletní přehled vždy najdete v pojistných podmínkách.

 

Územní platnost: Toto pojištění psů a koček funguje pouze v případě, kdy k úrazu a léčbě, uhynutí nebo škodě dojde v České Republice.

Spoluúčast: Pro riziko Léčení úrazu a nemoci platí spoluúčast klienta ve výši 10% nákladů, min. 500,-Kč

Povinná očkování: Aby pojišťovna škodu zaplatila, musí pes či kočka být očkován povinnými vakcínami. Konkrétní povinné vakcíny pojišťovna neuvádí, protože to skutečně záleží na typu zvířete a legislativě. S povinnými očkováním Vám vždy spolehlivě poradí Váš veterinář. Podle našeho zjištění je to nyní u psů vakcinace proti vzteklině, u koček aktuálně ze zákona není žádná. Vždy se ale pro jistotu poraďte se svým veterinářem. Pokud by zvíře očkování neměl, pak pojišťovna může plnění krátit nebo nemusí vyplatit vůbec. Tato podmínka neplatí pro škody z rizika Odpovědnost za škodu.

Nahlášení léčení do 3 dnů: V případě, že chcete zaplatit výdaje spojené s léčbou úrazu nebo nemoci, musíte pojišťovně událost nahlásit nejpozději do 3 dnů od začátku léčení. Pokud tak neučiníte, může pojišťovna plnění krátit nebo zcela zamítnout! Tato podmínka neplatí pro riziko odpovědnosti za škodu a riziko úhynu/utracení.

Čekací doba: U rizika Léčení úrazu a Uhynutí/Utracení běží tzv. čekací doba 30 dnů. Znamená to, že v prvních 30 dnech od sjednání pojištění nemáte nárok na pojistné plnění. Čekací doba je běžná a logická podmínka. Bylo by velmi zneužitelné se pojistit až ve chvíli, kdy se zvířeti něco stane nebo na něm vidíte, že je nemocné.

Dědičné nemoci a vrozené vady: V takovém případě nemáte nárok na vyplacení peněz od pojišťovny z rizika Léčení úrazu a nemoci.

Chronické onemocnění: Jedná se o chronická onemocnění, která se již někdy v minulosti u zvířete projevila a nyní se tedy opakují. V takovém případě nemáte z rizika Léčení úrazu a nemoci nárok na pojistné plnění.

Zvíře mladší 3 měsíců od narození: V takovém případě nemáte nárok na plnění z rizika Léčení úrazu nebo nemoci.

 

Snižování pojistného plnění při dosažení určitého věku zvířete: Pokud pojištěné zvíře přesáhne určitý věk, snižuje se procentuální úhrada vynaložených nákladů na léčbu v následujících hodnotách.

 / Léčení úrazu a nemoci

 - Pes do 40 kg starší 4 let: Každý další rok věku se pojistné plnění snižuje o 10% nákladů

 - Pes nad 40 kg starší 8 let: Každý další rok věku se pojistné plnění snižuje o 10% nákladů

 - Kočka starší 8 let: Každý další rok věku se pojistné plnění snižuje o 10% nákladů

/ Úhyn nebo utracení

 - Pes do 40 kg starší 6 let: Pojistné plnění se snižuje na 80% sjednaného limitu

 - Pes do 40 kg starší 8 let: pojistné plnění se snižuje na 60% sjednaného limitu

 - Pes do 40 kg starší 10 let: Pojištění pro případ úhynu/utracení zaniká, ostatní rizika jsou pojištěna nadále

 - Pes nad 40 kg starší 3 let: Pojistné plnění se snižuje na 80% sjednaného limitu

 - Pes nad 40 kg starší 4 let: Pojistné plnění se snižuje na 60% sjednaného limitu

 - Pes nad 40 kg starší 5 let: Pojištění pro případ úhynu/utracení zaniká, ostatní rizika jsou pojištěna nadále

 - Kočka starší 6 let věku: Pojistné plnění se snižuje na 80% sjednaného limitu

 - Kočka starší 8 let věku: Pojistné plnění se snižuje na 60% sjednaného limitu

 - Kočka starší 10 let věku: Pojištění pro případ úhynu/utracení zaniká, ostatní rizika jsou pojištěna nadále

 

Pojištění mazlíčků

----------------------------

„Neopouštějte své mazlíčky, když Vás nejvíce potřebují“

Zpět na recenze

----------------------

Články

----------------------

Videa

----------------------

Sjednat pojištění

----------------------

Pojišťovny

----------------------

Téma

----------------------

Nejnovější články:

Kontakt

Pojištění-Přehledně.cz

IČO:           00971944

WEB:          www.pojisteni-prehledne.cz

E-MAIL:     info@pojisteni-prehledne.cz

TELEFON: 776 869 306

„Cítit se v bezpečí a být v bezpečí je obrovský rozdíl“

Sociální sítě

Naši partneři:

Snow.cz