Příspěvek nepojištěných řidičů se vrací! Budou se majitelé nepojištěného vozidla opět bát sankcí?

Datum vložení: 26.04.2017; 21:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čeští poslanci právě v těchto dnech rozhodují o tom, zda se majitelé nepojištěných motorových vozidel budou opět bát nemalých finančních sankcí.

 

Návrh zákona, který vypracovala Česká kancelář pojistitelů ve spolupráci s advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners, s.r.o. totiž získal podporu poslanců, a právě v těchto dnech je projednáván poslaneckou sněmovnou. Na konci projednávání by měl vzniknout opět příspěvek nepojištěných řidičů do garančního fondu.

 

Lidé, kteří vlastní vozidlo a toto vozidlo bude evidováno v registru vozidel budou muset mít sjednáno povinné ručení. Toto sice není pro majitele vozidel žádnou novinkou, protože povinnost mít sjednáno povinné ručení je zde uzákoněna již od roku 2000. Nově však budou muset mít povinné ručení bez ohledu na to, zda vozidlo skutečně provozují – tedy zda s vozidlem jezdí či nikoliv. Vlastník takového vozidla, které nebude pojištěno, pak bude muset uhradit sankce za to, že nesplnili zákonem stanovenou povinnost o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla – nemají sjednáno povinné ručení. Obdobný zákon o příspěvku nepojištěných již platil dříve, v roce 2015 byl však zrušen.

 

 

Proč příspěvek nepojištěných řidičů vůbec vznikl, proč byl zrušen a proč se jej snaží ČKP znovu oživit? Podívejme se trochu zpět do minulosti.

 

V roce 1999 byl přijat zákon (č. 168/1999 Sb. O pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), který s platností o 1.ledna 2000, mimo jiné ustanovil, že každé motorové vozidlo provozované nebo odstavené na pozemní komunikaci musí mít sjednáno tzv. povinné ručení. Tímto zákonem byla také založena profesní organizace, která nese název Česká kancelář pojistitelů a také vzniká tzv. Garanční fond.

 

Smyslem povinného ručení bylo, že veškerou škodu (do určitého limitu - minimálně však 35 milionů korun), která vznikne 3.osobě provozem motorového vozidla zaplatí poškozenému pojišťovna, nikoliv vlastník vozidla.

 

Ne všichni majitelé však svá vozidla pojišťovali i přesto, že jim to ukládal zákon. Bohužel však i taková nepojištěná auta způsobovala dopravní nehody. Majitelé vozidel, nebyli však mnohdy schopni vysokou finanční škodu poškozenému uhradit ze svého. Škody proto uhradila ČKP z Garančního fondu a následně si peníze vymáhala soudně regresní náhradou právě po vlastníkovi auta. Pro mnoho lidí byly částky v řádu stovek tisíc až milionů za vzniklé škody doslova likvidační – finančně i společensky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situace a počet nepojištěných vozidel dosáhl vrcholu v roce 2008, kdy téměř 5000 dopravních nehod způsobila nepojištěná vozidla. Celková škoda, kterou ČKP z Garančního fondu těmto poškozeným vyplatila byla téměř 294.000.000,- korun. To odpovídá průměrné škodě 60.000,- korun za jednu nehodu. Tyto škody přitom fakticky zaplatili právě poctiví řidiči, kteří si řádně platili povinné ručení. Pojišťovny totiž část vybraného pojistného odváděli právě do garančního fondu a to podle jejich tržního podílu. Část škod se také podařilo regresními náhradami soudně vymoci po nepojištěných vinících.

 

 

Kdy vznikl příspěvek nepojištěných řidičů a proč byl v roce 2015 zrušen?

 

Příspěvek nepojištěných řidičů byl zaveden v roce 2009 jako reakce na neustále rostoucí počet nehod způsobených nepojištěnými vozidly. Praxe byla taková, že ČKP získávala data od registru vozidel, ta následně porovnávala s daty od pojišťoven. Pokud v registru vozidel bylo vedeno vozidlo, které nebylo v reportu pojišťovny obdržel vlastník takového vozidla výzvu k uhrazení sankce za všechny dny, které nebylo vozidlo pojištěno. Výše sankce byla dána tabulkově podle objemu motoru vozidla.

 

Například osobní vozidlo s objemem motoru nad 1850ccm mělo staven příspěvek 70,-/den, což za měsíc bez pojištění jeho vlastníka stálo 2100,-korun. Řádově několikanásobně více, než by zaplatil za řádné povinné ručení.

 

 

Vysoké sankce fungovali a vlastníky skutečně motivovali k plnění zákonné povinnosti!

 

Hned v prvním roce - 2009, kdy začal příspěvek nepojištěných řidičů platit klesl počet nepojištěných vozidel o 20%, tedy o 200.000 vozidel. Výrazně také poklesl počet nepojištěných nehod a to ze 4872 v roce 2008 na 3844 v roce 2009. Celková výše škod, které byly vyplaceny z Garančního fondu tak klesla o 31.000.000,- korun za jediný rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kámen úrazu? Nepřesná data a prokazování, že vozidlo bylo skutečně provozováno na pozemní komunikaci!

 

Velkým a nejvíce diskutovaným problémem příspěvku nepojištěného byla nekvalitní data, která ČKP získávala od registru vozidel a také fakt, že vlastník automaticky nemusel mít povinnost skutečně pojištění platit.

 

Když jste například vozidlo prodali a nový vlastník jej nepřihlásil na své jméno, tak jste byli neoprávněně vyzíváni k uhrazení příspěvku. Běžně se tak stávalo, že tisíce řidičů bylo „nuceno“ k uhrazení poplatku, aniž k tomu měli povinnost. Řada z nich raději pod pohrůžkou soudního vymáhání skutečně sankce zaplatila, část se pochopitelně bránila i za cenu složitého dokazování.

 

Stejně tak docházelo k situacím, kdy jste vozidlo měli zaparkováno v garáži nebo nebylo pojízdné a tudíž jste jej neprovozovali na pozemní komunikaci. V takovém případě vlastník opět neměl povinnost příspěvek hradit, což ovšem úředníci z ČKP nemohli ani v nejlepší víře vědět. Vlastník opět musel složitě dokazovat, že vozidlo neprovozoval, což se těžko dokládá.

Nakonec právě tyto problémy vedli k tomu, že příspěvek nepojištěných řidičů byl v roce 2015 zrušen.

 

 

Zrušením příspěvku opět vlastníci přestali svá vozidla pojišťovat!

 

Od roku 2008, kdy bylo způsobeno nepojištěným vozidlem 4872 nehod se za dobu fungování příspěvku nepojištěných řidičů počet těchto nehod každoročně snižoval, a to až na 2451 nehod v roce 2015. V roce 2016, tedy v prvním roce, kdy byl příspěvek zrušen začal poprvé od roku 2008 počet nepojištěných nehod růst. Konkrétně za rok 2016 bylo způsobeno 2530 nepojištěných nehod.

 

 

Srozumitelnější systém, ale také větší benevolence k vlastníkům vozidel!

 

Nově navrhovaná podoba příspěvku nepojištěných řidičů prošla řadou změn, které mají celý systém více zprůhlednit, ale také navrhuje větší benevolenci k nepojištěným řidičům.

 

Zaprvé by měl nový systém ukládat povinnost platit povinné ručení nejen za vozidla provozovaná na pozemní komunikaci, ale všem vozidlům evidovaným v registru vozidel. Pokud tak budete mít nepojištěné vozidlo v garáži, ale v evidenci jej neodhlásíte, musíte za něj platit povinné ručení. To je motivací pro řidiče, aby takové vozidlo odhlásili a poznávací značky odevzdali po dobu jeho neprovozování do tzv. depozita. Nutno podotknout, že časově i finančně nejde o nijak velkou zátěž pro jeho vlastníka.

 

Dalším zprůhledněním je fakt, že od Ledna 2015 stát zrušil tzv. polopřevody, které byli jedním z výrazných problémů v původním systému.

 

Naopak výhodnější pro vlastníky vozidel je strop regresní náhrady, pokud již s nepojištěným vozidlem způsobíte nehodu. V původním systému jste měli povinnost zaplatit škodu v plné výši, což pro řadu lidí bylo likvidační. Škody způsobené vozidlem totiž často jdou do statisíců, až milionů korun.

 

Příkladem je škoda z roku 2009, která vznikla při nehodě na Liberecku. Nepojištěné vozidlo se zde převrátilo na střechu a dopadlo na spolujezdce, který při nehodě vypadl z automobilu. Škoda na jeho zdraví se vyšplhala k závratným 32 352 447 Kč. Pro srovnání – cena povinného ručení pro dané vozidlo a v daném roce činila cca 8 000 Kč

Nově by vlastník vozidla nemusel hradit plnou škodu, ale pouze 1/3 škody, maximálně však 300.000,- Toto opatření je stále dostatečně motivační ke sjednání povinného ručení, ale případná škoda není pro jeho vlastníka likvidační.

Další výhodou je snížení promlčecí lhůty, do kdy po Vás ČKP může vymáhat sankce za nepojištěné vozidlo z původních 3 let, nově na 1 rok.

 

Nyní již můžeme jen čekat, jak o nově předloženém zákonu rozhodnou poslanci, zatím se však zdá, že by měl bez problémů projít!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jiří Pěnčík

 

Zajímá Vás tento článek? Ukažte ho i svým přátelům, děkujeme...

REKLAMA

Ušetřete na pojištění vozidla hned teď!

Stačí jeden klik

REKLAMA

Povinné ručení

Havarijní pojištění

Videa

Sjednat pojištění online

Asistenční služby

ZPĚT na články

REKLAMA

Nejnovější články:

Kontakt

Pojištění-Přehledně.cz

IČO:           00971944

WEB:          www.pojisteni-prehledne.cz

E-MAIL:     info@pojisteni-prehledne.cz

TELEFON: 776 869 306

„Cítit se v bezpečí a být v bezpečí je obrovský rozdíl“

Sociální sítě

Naši partneři:

Snow.cz