Povinné ručení - Aneb pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla

Co je to povinné ručení?

 

Povinné ručení je běžně používaný výraz pro tzv. Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla. Toto pojištění musí mít ze zákona sjednáno vlastníci všech motorových vozidel, která jsou provozována na pozemní komunikaci (rozuměj - jezdí nebo stojí na silnici). Zde tedy vžitý název POVINNÉ protože toto pojištění je skutečně povinné a ukládá Vám to, jako vlastníkovi vozidla přímo zákon.

 

Konkrétně jde o zákon č.: Zákon č. 168/1999 Sb. - Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

 

 

 • K čemu je povinné ručení dobré?

  Povinné ručení slouží k náhradě škod, které vzniknou během provozování vozidla, například v případě dopravní nehody. Představte si, že je vozidlem, které vlastníte způsobena dopravní nehoda, při které dojde k totálnímu poškození jiného auta, ve kterém se navíc zraní jeho řidič. Například syn řídí Vaše vozidlo a nedá přednost vozidlu, které jede po hlavní silnici. Škoda na nabouraném vozidle bude například 600 tisíc korun, protože jde o totální škodu a léčbu zraněného řidiče zdravotní pojišťovna vyčíslí na 2,5 milionu korun za půl roční hospitalizaci.

   

  Tyto peníze by musel syn, respektive Vy jako vlastník vozidla zaplatit poškozenému v plné výši. Vzhledem k tomu, že při dopravních nehodách bývají škody ve statisícových částkách, tak by pro naprostou většinu lidí bylo likvidační ne nemožné takové škody nahradit z vlastních peněz. Škodu tak za Vás uhradí v plné výši Vaše pojišťovna právě z povinného ručení.

 • Proč je pojištění povinné a ne dobrovolné?

   

  Někdo  může namítnout, že by pojištění nemělo být povinné, ale dobrovolné pro ty co chtějí mít jistotu nějakého krytí. Zde je jeden zásadní argument, proč je důležitá povinnost pojištění a to sice ochrana především poškozených, nikoliv vlastníků. Při dnešním množství vozidel, dopravních nehod a jejich následků je povinné ručení především ochranou poškozených. Představte si, že Vám nezaměstnaný mladík  nabourá zcela nové vozidlo za milion korun a ještě navíc bude v důsledku nehody v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Mladík, jenž nehodu zaviní bude nemajetný a tudíž by Vám ze svého nemohl ani za několik let zaplatit vzniklou škodu, protože jednoduše nemá z čeho. Kdyby bylo pojištění dobrovolné a tento mladík by jej sjednáno neměl, pak byste nejvíc potrestaní byli právě Vy.

   

  Povinné ručení přitom není "Český výmysl". Pojištěn v obdobné podobě funguje po celém světě.

 • Co se stane, když si vozidlo nepojistím?

  Pojištěnost všech vozidel hlídá tzv. Česká Kancelář Pojistitelů  (ČKP), která aktivně porovnává registr vozidel s databází jednotlivých pojišťoven a zjišťuje, zda všechna registrovaná vozidla jsou pojištěna. Pakliže se zjistí, že máte registrováno vozidlo, které však není pojištěno, zašle vám ČKP upozornění na nepojištěné vozidlo a zároveň Vám vypočítá sankci za celou dobu, kdy vozidlo nebylo pojištěno. Tato sankce přitom může jít až do desítek tisíc korun ročně!

   

  Pokud by například na nepojištěnost vozidla přišla Policie ČR při silniční kontrole (pojištění chce Policie doložit naprosto pokaždé) pak Vás kromě zmíněné sankce nemine ještě pokuta a to až do výše 40.000,-Kč!

   

   

  Kde je to napsáno? (celé znění zákona)

   

  Zákon č. 168/1999 Sb. - Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, konkrétně:

   

  § 16 - Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob

  (1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost podle § 1 odst. 2 písm. b).

            § 1 - Úvodní ustanovení

                    (2) Nestanoví-li tento zákon jinak,

                         b) může na dálnici, silnici, místní komunikaci a účelové komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná

                            (dále jen „pozemní komunikace“), provozovat vozidlo pouze ten, jehož povinnost nahradit újmu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna

                             podle tohoto zákona; povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci.

   

  (2) Fyzická osoba se jako řidič vozidla dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 17 odst. 1 nepředloží zelenou kartu.

            § 17 - Kontrola pojištění odpovědnosti

                    (1) Při provozu vozidla na pozemní komunikaci je jeho řidič povinen mít u sebe zelenou kartu nebo doklad o hraničním pojištění a na požádání jej

                         předložit příslušníku Policie České republiky. To neplatí pro řidiče vozidla s výjimkou z pojištění odpovědnosti a řidiče cizozemského vozidla, jehož

                         pojištění odpovědnosti je zaručeno kanceláří pojistitelů cizího státu.

   

  (3) Za přestupek podle odstavce 1 (jezdíte s nepojištěným vozidlem) lze uložit pokutu od 5000 Kč do 40000 Kč a za přestupek podle odstavce 2 pokutu

       od 1500 Kč do 3000 Kč.

  (4) Příkazem na místě lze za přestupek podle odstavce 2 uložit pokutu do 1500 Kč.

   

   

   

Kdy se povinné ručení hodí a kdy nepomůže?

 

Podívejte se na nejčastější situace, kdy se Vám povinné ručení hodí a kdy Vám naopak nepomůže!

Na křižovatce nedáte přednost v jízdě druhému vozidlu a způsobíte nehodu

Z povinného ručení za Vás pojišťovna zaplatí vzniklou škodu na druhém vozidle a také například na vozovce. Dále také léčebné náklady všech zraněných osob s výjimkou mě, jako řidiče.

Na přechodu srazím chodce

Z povinného ručení za Vás pojišťovna zaplatí léčebné náklady sraženého chodce včetně jeho bolestného, ušlého zisku, trvalých následků, atd... Zaplatí také případně škody na majetku, například zničený semafor, chodcův telefon, apod.

Při parkování do garáže si odřete auto a povalíte plotek

Bohužel povinné ručení nechrání ani Váš majetek, ani Vaše auto. Tudíž z povinného ručení nemáte nárok na opravu vlastního vozidla ani například proražených vrat či poškozeného plotku.

Na parkovišti odřete při parkování jiné auto

Promáčknuté dveře, rozbité světlo nebo třeba odřený bok auta. To všechno za Vás pojišťovna zaplatí majiteli poškozeného auta, do kterého jste nabourali z povinného ručení. Opět platí, že případnou škodu na Vašem autě povinné ručení nekryje.

Manželka v garáži odře manželovo auto

Bohužel povinné ručení nechrání ani Váš majetek, ani Vaše auto a to ani pokud vlastníkem poškozeného vozidla je rodinný příbuzný. Pokud tak nabouráte například auto druhého s manželů, povinné ručení takové škody nekryje!

Při nárazu do stromu se zraní můj spolujezdec

Pokud dojde k mnou zaviněné nehodě, například nárazu ke stromu a dojde ke zranění Vašeho spolujezdce, pak se mu z povinného ručení proplácí případné léčebné náklady či bolestné. A to i v případě, kdy je spolujezdec například rodinný příbuzný.

Při nehodě dojde ke zničení osobních věcí mého spolujezdce

Pokud dojde k mnou zaviněné nehodě, pak případná škoda na majetku či osobních věcech mých spolujezdců není hrazena z povinného ručení. Pokud například povezu svého souseda do práce a během cesty narazím do stromu přičemž dojde ke zničení sousedových brýlí, telefonu a notebooku, pak nic z toho pojišťovna z povinného ručení neuhradí.

Podívejte se zde na další modelové příklady

 Zjistěte na co máte nárok a co naopak od pojišťovny nečekejte.

Sjednat autopojištění online

Sociální sítě:

© 2018 Pojištění-Přehledně.cz