Recenze: Jaké je pojištění Pejsek a Kočička od Slavia Pojišťovny?

Aktualizace: 12.2.2017; 19:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V minulé recenzi jsme se věnovali pojištění psů a koček Mazlíček od České Pojišťovny. V dnešní recenzi se podíváme na další možnost, jak pojistit své čtyřnohé miláčky, tentokrát produktem Slavia Pojišťovna - Pejsek a Kočička.

 

Slavia Pojišťovna se s tímto pojištěním dlouhodobě řádí po bok 3 českých pojišťoven, které pojištění domácích zvířat nabízejí.

 

 

 

Jaké zvíře můžu pojistit

 

Pojistit si můžete psa a kočku a to v případě, že je zvíře starší než 6 měsíců a mladší než 8 let. To může být pro řadu chovatelů konkurenční výhodou. Například pojištění Mazlíček od České Pojišťovny rozděluje psi podle váhy, přičemž psa nad 40 Kg pojistíte u České Pojišťovny jen do stáří 4 let. Slavia Pojišťovna Vám i takového psa pojistí až do 8 let věku.

 

Zároveň je nutné, aby bylo Vaše zvířátko buď čipované nebo mělo alespoň tetování. Dále je nutné pojišťovně doložit při sjednání pojištění Pas zvířete v zájmovém chovu nebo Očkovací průkaz (stačí poslat dodatečně poštou pojišťovně).

 

Dále také musíte pojišťovně poslat  vyplněný Veterinární dotazník, který nesmí být starší než 5 dní před sjednáním pojištění!

Doporučujeme tedy pojištění sjednávat do 5 dnů od chvíle, kdy Vám dotazník veterinář potvrdí.

 

 

 

Rizika, na která můžete zvíře pojistit

 

Pojištění si můžete sjednat pro případy Veterinární péče a to jak z důvodu léčby úrazu a nemoci. Dále si můžete sjednat pojištění odpovědnosti za škodu, kterou zvíře způsobí třetí osobě a pojištění úhynu a utracení zvířete.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyšší pojistné limity a doplňkové služby

 

Mezi hlavní výhody řadíme vyšší pojistné limity, než má například konkurenční Mazlíček od České Pojišťovny. Zde je limit pro léčení úrazu dokonce dvakrát vyšší a to až 60.000,- korun. Další výhodou je kratší čekací doba pro riziko úrazu a to pouhé 3 dny.

 

S pojištěním veterinární péče  získáte také doplňkové pojištění Náhradního ubytování zvířete, které Vám zajistí úhradu poloviny nákladů na ubytování pojištěného zvířete v případě, kdy je majitel hospitalizován. Podmínkou je, že hospitalizace majitele v nemocnici trvá déle než 72 hodin.

 

Dále s pojištění veterinární péče získáte také doplňkové pojištění Inzerce při ztrátě či zaběhnutí zvířete. Toto pojištění Vám zajistí úhradu poloviny vynaložených nákladů na inzerci v lokálním médiu, při zaběhnutí či ztrátě pojištěného zvířete. Maximální vyplacená částka je pak 2.000,- korun za pojistné období (rok). I v tomto případě je nutné splnit podmínku a to sice, že je ztráta zvířete nahlášena pojišťovně nejpozději do 48 hodin od zjištění ztráty zvířete.

 

Překvapivým doplňkem je také úhrada poloviny nákladů na sterilizaci pojištěné samice nebo polovina nákladů na očipování zvířete maximálně do výše 2.000,-Kč za jedno pojistné období. Na úhradu těchto nákladů má majitel nárok v okamžiku, kdy pojištění trvá alespoň 3 roky v kuse a pokud uvedený zákrok proběhl u zvířete do stáří 6 let. Co je důležité, tak je jedno, zda uvedený zákrok proběhl před začátkem pojištění nebo během jeho platnosti! Pokud jste tak provedli sterilizaci fenky a následně si sjednali pojištění, tak Vám pojišťovna zpětně uhradí polovinu nákladů, pokud budete mít pojištění sjednáno alespoň 36 měsíců.

 

 

 

Vyšší cena a doložení dokladů pojišťovně

 

Naopak nevýhody pojištění, které je fajn zvážit při výběru vhodného pojištění, jsou vyšší cena oproti například pojištění Mazlíček od České Pojišťovny. Na druhou stranu je vyšší cena vykoupena širšími limity a některými výhodami uvedenými výše.

 

Dále je u pojištění Pejsek a Kočička nutné doložit pojišťovně Veterinární dotazník a Pas nebo Očkovací průkaz zvířete. Do doručení těchto materiálů pojišťovna uplatňuje 99% spoluúčast, tedy fakticky neplní, dokud dokumenty nepošlete.

 

 

Co pojišťovna nezaplatí?

 

Občas se v diskuzích na chovatelských webech dočítáme, jak pojišťovny (obecně, nikoliv konkrétně Slavia Pojišťovna) neplní v případě ošetření zvířete. Často se však opakují případy, které jsou vyloučeny v pojistných podmínkách a tudíž pojišťovna neplní oprávněně.

 

Abyste věděli s čím nemůžete počítat vybíráme pár často zmiňovaných a v tomto pojištění od Slavie vyloučených případů.

 

1.) Příčiny, které se projevili již před počátkem pojištění. Tedy cokoliv co se stalo před tím, než jste zvíře pojistili.

2.) Cokoliv co souvisí s dědičnými či vrozenými nemocemi nebo vadami.

3.) Léčení chronického onemocnění (tato výluka neplatí v případě, kdy propukne poprvé a teprve následně je diagnostikováno jako chronické)

4.) Kožní onemocnění

5.) Léčba chrupu a dalších zubolékařských zákroků ( tato výluka neplatí ne zákroky spojené s poškozením chrupu při úrazu zvířete)

 

 

 

 

 

Autor: Jiří Pěnčík

 

Pojištění Pejsek a Kočička od Slavia Pojišťovny ;  spočítat cenu on-line můžete zde: www.pojisteni.cz

Veterinární péče při úrazu / nemoci

Limity pojistného plnění (úraz / nemoc):
- 10.000 / 20.000,-Kč
- 20.000 / 40.000,-Kč
- 30.000 / 60.000,-Kč

Územní platnost
- Česká Republika

Spoluúčast:
- 1.000,-Kč vždy

Čekací doba:
- 3 dny pro úraz / 30 dní pro nemoc

+ Náhradní ubytování zvířete:
- 50% vynaložených nákladů
- 250,-Kč/den, maximálně 2.000,-Kč

+ Inzerce při ztrátě či zaběhnutí zvířete:
- 50% vynaložených nákladů
- Maximálně 2.000,-Kč

Pojištění úhynu / utracení

Limity pojistného plnění:
- 5.000,- až 50.000,-Kč

Maximální stáří zvířete:
- sjednat lze pouze pro zvířete mladší 5 let

Územní platnost
- Česká Republika

Spoluúčast:
- Bez spoluúčasti

Čekací doba:
- 30 dní pro uhynutí / utracení

Odpovědnost za škodu

Limity pojistného plnění
Škoda na zdraví:     2.000.000,-Kč
Škoda na majetku:   1.000.000,-Kč
Finanční újma:            500.000,-Kč

Územní platnost:
- Evropa

Spoluúčast:
- Bez spoluúčasti

Čekací doba:
- bez čekací doby

Pojištění mazlíčků

----------------------------

„Neopouštějte své mazlíčky, když Vás nejvíce potřebují“

Zpět na recenze

----------------------

Články

----------------------

Videa

----------------------

Sjednat pojištění

----------------------

Pojišťovny

----------------------

Téma

----------------------

Nejnovější články:

Kontakt

Pojištění-Přehledně.cz

IČO:           00971944

WEB:          www.pojisteni-prehledne.cz

E-MAIL:     info@pojisteni-prehledne.cz

TELEFON: 776 869 306

„Cítit se v bezpečí a být v bezpečí je obrovský rozdíl“

Sociální sítě

Naši partneři:

Snow.cz