ZPĚT NA POJIŠTĚNÍ VOZIDEL SJEDNAT POJIŠTĚNÍ ONLINE

Aktualizace článku: 2.10.2022; 15:02

Zelená karta již stačí jen v mobilu! Řidič ji nemusí mít vytištěnu fyzicky v autě!

"Dobrý den, pane řidiči. Silniční kontrola, předložte prosím své doklady k vozidlu"... Věta, kterou snad každý řidič již někdy slyšel od Policie ČR během silniční kontroly. V tomto okamžiku jsme zvyklí hledat řidičský průkaz, technický průkaz a zelenou kartu. Právě poslední jmenovaný doklad, tedy zelenou kartu je řidič povinen Policii ČR během silniční kontroly předložit. Doposud však praxe byla taková, že byl řidič povinnen zelenou kartu mít fyzicky vytištěnu u sebe a předložit ji policistům jakožto doklad o pojištění vozidla. Od roku 2020 však již fakticky nemusíte zelenou kartu mít u sebe vytištěnou, ale stačí ji předložit v elektronické podobě, např. na mobilním telefonu. Zákon totiž nespecifikuje, v jaké podobě ji řidič vozidla má předložit (tedy, že musí být v papírové formě), ale že ji musí předložit. 

Jasno ve formě předložení přinesl spor řidiče s policií v roce 2020. Ministerstvo dalo za pravdu řidiči, že stačí elektronická verze!

„Řidiči splní povinnost předložit kartu i tehdy, když mají zelenou kartu na displeji mobilního telefonu,“ rozhodlo ministerstvo. Reagovalo tak na případ z roku 2020, kdy řidič dostal pokutu za to, že ukázal kartu jen na mobilu.

Přestože zmíněnému řidiči silniční kontrola Policie ČR předložení zelené karty v mobilu neakceptovala a uložila řidiči pokutu ve výši 1500,- korun, tak se tento řidič odvolal do správního řízení až se případ dostal k samotnému ministerstvu dopravy. To případ konzultovalo s Ministerstvem financí, které dalo za pravdu řidiči a vrátilo případ k přestupkovým orgánům s rozhodnutím, že zákon sice řidiči ukládá povinnost prokázat se zelenou kartou, ale nespecifikuje v jaké formě takové prokázání má proběhnout. Tedy, že zákon nespecifikuje, zda musí být zelená karta v papírové podobě.


SJEDNAT POJIŠTĚNÍ ONLINE SJEDNAT POJIŠTĚNÍ ONLINE

Uplatňování Veřejné moci musí brát v úvahu smysl a účel, který daná pravidla sledují. Rozhodlo Ministerstvo financí.

Jak uvádí server Peníze.cz, tak Ministerstvo financí se k dané věci vyjádřilo následovně „Uplatňování veřejné moci v právním státě nemůže být pouze mechanickým vynucováním stanovených pravidel, ale vždy musí brát v úvahu také smysl a účel, který pravidla sledují. Smyslem a účelem povinnosti podle § 17 odst. 1 zákona o pojištění odpovědnosti je zajistit, aby policista mohl při silniční kontrole relativně snadno ověřit, zda je k vozidlu sjednáno pojištění odpovědnosti,“ píše ministerstvo. Možnost ověření není nijak ztížena, když řidič předloží zelenou kartu v elektronické podobě na displeji mobilního telefonu.

Zdroj: https://www.penize.cz/povinne-ruceni/431360-zelena-karta-staci-v-mobilu-urad-zrusil-pokutu


Policejní prezidium rozhodnutí respektuje a souhlasí s ním. Přesto se můžete s požadavkem tištěné karty ze strany Policie ČR stále setkat!

„O tom, jak se toto rozhodnutí promítne do metodických postupů, aktivně jednáme s Policií ČR,“ píše ministerstvo financí. „Ministerstvo jsme oslovili a čekáme na stanovisko. Principiálně Policie ČR nemá žádný problém s digitalizací, nicméně je nutné respektovat platnou legislativu,“ říká mluvčí policejního prezidia David Schön. 

Zdroj: https://www.penize.cz/povinne-ruceni/431360-zelena-karta-staci-v-mobilu-urad-zrusil-pokutu
 
Je tedy dobré mít na paměti, že i Policie ČR je obětí byrokracie a nejasných zákonů. Přestože samotné Prezidium Policie ČR respektuje rozhodnutí ministerstva a v podstatě věci jej i podporuje, tak nemůže vyloučit, že se s pažadavkem a případnou pokutou za pouhou elektronickou formu zelené karty nesetkáte.

V takovém případě se nebojte postoupit přestupek ke správnímu řízení, které zcela jistě na základě již dřívějšího rozhodnutí ministerstva dopadne ve Váš prospěch.


V zahraničí mějte zelenou kartu vždy vytištěnou u sebe!


Přestože již v České republice existuje precedent pro tuto situaci, tak při cestách do zahraničí mějte vždy zelenou kartu k dispozici v tištěné formě. I votmto ohledu se však brzy dá očekávat změna. Země EU totiž již pracují na úpravě legislativy, aby elektronická zelená karta postačovala ve všech zemích EU. Respektive, aby ji řidič nemusel prokazovat vůbec, protože policie je schopna si informaci zjistit také sama, a to v rámci jím dostupných databází.

SJEDNAT POJIŠTĚNÍ ONLINE