ZPĚT NA POJIŠTĚNÍ VOZIDEL SJEDNAT POJIŠTĚNÍ ONLINE

Aktualizace článku: 15.9.2022; 18:01

Co dělat, když odřete auto na parkovišti? A je opravdu lísteček za stěračem ujetí od dopravní nehody?

Téměř každému řidiči se to již někdy stalo, a některým dokonce už vícekrát. Přijdete ke svému autu zaparkovanému na parkovišti a přivítají Vás promáčknuté dveře nebo uražený nárazník jiným vozidlem. Někdy je škoda zanedbatelná a nemá smysl ji nějak řešit, někdy však může znamenat několikatisícové náklady na přelakování a vyklepání dveří či nárazníku. 

Pokud nemáte zrovna sjednáno havarijní pojištění vozidla, pak jen doufáte, že viník Vám alespoň na sebe zanechal kontakt za stěračem. Většině z nás se to však již povedlo i v opačné roli. Zatímco se při couvání díváte do jednoho zrcátka, z druhé strany již “zkrášlujete” další vozidlo svým nárazníkem. A nyní přemýšlíte, co dál. Připravili jsme pro Vás proto přehledný článek, co dělat při drobné "parkovací" nehodě a jak se dívá zákon na tzv. lístečky za stěračem.


" 72% procent řidičů , kteří odřou na parkovišti auto, ujede!"

Češi rádi berou nohy na ramena, přitom by je odření jiného auta nestálo ani korunu. Od každé šesté nehody češi ujedou! 

O tom, že spousta řidičů v České Republice neví jak se v podobné situaci zachovat svědčí výsledky našeho průzkumu a především policejní statistiky. Podle výsledků nehodovosti za rok 2018 v Česku od dopravní nehody ujelo neuvěřitelných 17.872 řidičů! To znamená, že Čeští řidiči v minulém roce ujeli od každé šesté nehody. 

Ve skutečnosti však toto číslo bude mnohonásobně vyšší, tedy pokud za nehodu považujeme právě i drobné nehody při parkování. O většině z nich se totiž Policie nedozví, protože poškození řidiči “ťukance z parkoviště” z důvodu nízké škody a minimální šance na vypátrání viníka zpravidla Policii nehlásí. 

Nejvíce zarážející na ujíždění od drobných “ťukanců” na parkovišti je fakt, že za viníka škodu zcela zaplatí jeho pojišťovna z povinného ručení. Paradoxně si tak platíme pojištění, ale škodu stejně ze svého často musí zbytečně zaplatit poškozený.

Základní slušnost, aneb lísteček za stěračem! 

Chvilka nepozornosti, špatný den nebo prostě jen špatný odhad. To se občas stane i těm nejlepším řidičům a přestože nás taková situace nepotěší, je lepší zachovat chladnou hlavu a základní slušnost - omluvit se. Co však dělat když, se není komu omluvit? Co dělat, když musíte už odjet například pro děti do školky a řidič druhého vozidla na místě není? Každý z nás by v podobné situaci ocenil, kdyby dotyčný za stěračem ponechal alespoň lísteček s kontaktem, abyste se na uhrazení škody a dalším postupu domluvili. Vzniklou škodu pak můžete předat pojišťovně, která opravu poškozeného vozidla opraví! 

Podle výsledků našeho průzkumu pouhých 28% respondentů uvedlo, že jim viník za stěračem nechal lísteček. V 72% případů drobné nehody při parkování respondenti uvedli, že řidič z místa ujel. Jde skutečně o zarážející čísla, když si uvědomíme, že plnou výši škody by v takových případech mohla uhradit pojišťovna z povinného ručení, a ani jednoho ze zúčastněných řidičů by oprava vozidla nestála ani korunu. 

Polovina drobných parkovacích nehod přitom stála majitele více než 2.500,-. Čtvrtina parkovacích nehod pak dokonce byla v částkách vyšších než 10.000,- 

To, že pro majitele poškozeného vozidla nemusí jít zrovna o malé náklady spojené s opravou takto “ťuknutého” auta dokazují opět odpovědi respondentů, kteří ve 30% případů uvedli vzniklou škody v rozmezí 2.500,- až 10.000,- korun a 25% respondentů dokonce uvedlo škodu přesahující 10.000,-!

To nejdůležitější k tématu:

 - Dle zákona č. 361/2000 Sb. § 47 Dopravní nehoda jste povinni v případě, že řidič poškozeného vozidla není přítomen na místě nehody, 
přivolat Policii ČR a to bez ohledu na výši vzniklé škody.

- Při nenahlášení dopravní nehody dle předchozího bodu Vám hrozí pokuta v rozmezí 1.500-2.500,- korun

- Lísteček za stěračem z pohledu zákona není dostatečným řešením situace a může být považováno za ujetí od dopravní nehody!

- V případě, že se rozhodnete Policii nepřivolat, zachovejte alespoň základní slušnost k poškozenému majiteli a 
zanechte lísteček se svým kontaktem za stěračem

- Škodu, kterou při parkování způsobíte na jiných vozidlech zaplatí Vaše pojišťovna z Vašeho povinného ručení

- Pokud viník z místa nehody ujede, pak opravu musíte uhradit ze své kapsy nebo pokud máte sjednáno havarijní pojištění 
s rizikem Havárie, pak škodu za Vás zaplatí Vaše pojišťovna.
To nejdůležitější k tématu:

 - Dle zákona č. 361/2000 Sb. § 47 Dopravní nehoda jste 
povinni v případě, že řidič poškozeného vozidla není 
přítomen na místě nehody, přivolat Policii ČR a to 
bez ohledu na výši vzniklé škody.

- Při nenahlášení dopravní nehody dle předchozího 
bodu Vám hrozí pokuta v rozmezí 1.500-2.500,- korun

- Lísteček za stěračem z pohledu zákona není 
dostatečným řešením  situace a může být považováno 
za ujetí od dopravní nehody!

- V případě, že se rozhodnete Policii nepřivolat, 
zachovejte  alespoň základní slušnost k 
poškozenému majiteli a zanechte 
lísteček se svým kontaktem za stěračem

- Škodu, kterou při parkování způsobíte na jiných 
vozidlech zaplatí Vaše pojišťovna z Vašeho 
povinného ručení

- Pokud viník z místa nehody ujede, pak opravu musíte 
uhradit ze své kapsy nebo pokud máte sjednáno 
havarijní pojištění  s rizikem Havárie, 
pak škodu za Vás zaplatí Vaše pojišťovna.
SJEDNAT POJIŠTĚNÍ ONLINE SJEDNAT POJIŠTĚNÍ ONLINE

Lísteček za stěračem je slušnost, ale pozor na porušení zákona! Aneb s lístečkem za stěračem se dopouštíte ujetí od dopravní nehody! 

Naprostá většina řidičů (82% respondentů) v našem dotazníku odpověděla, že v případě ťukance na parkovišti by nechali druhému řidiči lísteček za stěračem. Šest procent řidičů dokonce přiznalo, že by nejspíš z místa ihned odjeli. A pouhých 12% řidičů by přivolalo Policii. 

Zákon o silničním provozu přitom řidičům přikazuje v podobných případech, kdy není možné si vzájemně prokázat totožnost viníka s poškozeným a sepsat na místě protokol o nehodě, měli byste přivolat Policii ČR. Tuto povinnost dle vyjádření Policie má řidič vždy, kdy je na místě pouze jeden z řidičů a to i v případě, že škoda je zcela zanedbatelná. 

Tento výklad zákona nám potvrdil také tiskový mluvčí Policejního Prezidia České Republiky, pan David Schön “povinnosti účastníka dopravní nehody upravuje znění § 47 zákona č. 361/2000 Sb.  V odstavci 5. písm. a.) je pak uvedena oznamovací povinnost účastníka dopravní nehody, který způsobí škodu na majetku třetí osoby. Dojde-li ke střetu dvou a více vozidel a nevznikne-li jiná oznamovací povinnost vyplývající z tohoto zákona a na místě jsou všichni řidiči zúčastněných vozidel, byť nejsou jejich majitelé. Řidiči tak mají veškeré potřebné podklady pro sepsání společného záznamu o dopravní nehodě a věc mohou vyřešit bez přítomnosti policie. Došlo-li však k hmotné škodě na zúčastněném vozidle a není na místě přítomen jeho řidič, musí si tak účastník dopravní nehody splnit své povinnosti vyplývající z tohoto zákona a to dopravní nehodu oznámit policistovi.”

Co mi hrozí, když za stěračem nechám jen lísteček za stěračem a nepřivolám Policii? Aneb přestupek za ujetí od nehody bez přivolání Policie! 

V případě, že byste nehodu nenahlásili Policii ČR, a pokud byste na místě nehody nezůstali do jejího příjezdu, pak byste se dopustili přestupku dle Zákon č. 361/2000 Sb. § 125c - Přestupky fyzických osob, konkrétně odstavec 1, písmene k), za který Vám hrozí případně pokuta 1.500 - 2.500,- korun. 

Faktem je, že při ponechání lístečku za stěračem může dojít k jeho odfouknutí větrem, zahození jinou osobou a nebo promočení od deště, pokud se například řidič k vozidlu dostane až za několik dní. Z tohoto pohledu je třeba brát jako logické, že takové řešení nemůže být bráno jako dostačující. 

Pokud Policii na místo přivoláte, pak Vám může být sice udělena bloková pokuta až do výše 2.000,- korun. Dá se však očekávat, že díky “přiznání” Policie bude volit spíše nižší stokoruny, respektive “smybolické” částky blokové pokuty.   

Škoda je zanedbatelná a čekat na Policii nemohu! Aneb, když už aspoň ten lísteček má smysl. 

V praxi bohužel mnoho řidičů škodu vyhodnotí jako zanedbatelnou a možná také s pocitem že to “nikdo neviděl” Policii raději nepřivolá. Můžete dostat pokutu, desítky minut můžete čekat na příjezd Policie, nyní spěcháte pro děti do školy či do školky a ujetí je rychlejší a snadnější varianta. Pokud už se řidič z jakéhokoliv důvodu rozhodne porušit zákon a Policii nepřivolá, je alespoň vůči poškozenému řidiči fér, za stěračem lísteček ponechat - ten to totiž jistě ocení.   

Bojím se, že by oprava způsobené škody mohla být drahá! 

Toho se jako viník vůbec bát nemusíte, protože přesně pro takové případy si platíte povinné ručení, tedy pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Povinné ručení totiž přesně takové škody kryje. Kompletní opravu promáčknuté či odřené karoserie za Vás do poslední koruny uhradí právě Vaše pojišťovna. Navíc dnes, je vyřízení pojistné události velmi snadné a rychlé.   

Kdo mi zaplatí odřené auto, když viník z místa ujel? Aneb, kdy se hodí  havarijní pojištění! 

Pokud jsme naopak v pozici poškozeného a viník na místě nezanechal ani lísteček za stěračem, pak máme zpravidla dvě možnosti. Buď máte sjednáno Havarijní pojištění, které právě slouží k náhradě škody, kdy někdo nebo něco poškodí Vaše vozidlo. Pokud havarijní pojištění sjednáno nemáte, pak bohužel opravu budete muset uhradit ze své kapsy.   

Může za vysokým číslem ujetí od dopravní nehody “nešťastná” praxe v řešení drobných nehod a zkostnatělost státu? 

Podle našeho názoru by stát mohl výrazně snížit případy ujetí od dopravní nehody, respektive alespoň od těchto drobných dopravních nehod tím, že by viník nemusel k těmto nehodám volat Policii, ale možnost například střet nahlásit formou online aplikace. V praxi by pak stačilo vyfotit poškozené vozidlo s jeho SPZ, údaje o viníkovi a Policie by následně tyto údaje zprostředkovala majiteli poškozeného vozidla.

Je velká pravděpodobnost, že by taková praxe měla za následek podobný efekt jako například u dopravních podniků, které zavedou možnost nákupu jízdenek přes sms zprávy či platební karty ve vozidle mhd. Podobná opatření rázem skokově zvýší částky vybrané na jízdném, protože občas se každému stane, že zrovna nemá u sebe drobné nebo zapomene peněženku a jede na černo.

Může to tak být naše malé přání, že stát v tomto směru usnadní práci a finance nejen Policii, ale také řidičům a především majitelům vozidel, kteří nemusí škody platit ze své kapsy.

Informace o autorovi použité fotografie: Image by jcomp on Freepik

SJEDNAT POJIŠTĚNÍ ONLINE