Pojištění odpovědnosti za škodu

ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCE

OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST

Novinky a články:

Vaše střecha, Váš sníh, Váš problém! Máte už pojištění odpovědnosti?


„Den blbec“ Vás může potkat kdykoliv během roku. Přesto je však období, kdy je dobré se mít ještě více na pozoru. To období právě nastává, začíná mrznout a padat sníh, což znamená komplikace pro všechny vlastníky nemovitostí. Ze zákona totiž každý vlastník nemovitosti odpovídá za její stav a za případné škody, které vzniknou zanedbáním její údržby. Právě v zimním období se jedná především o odklízení sněhu či rampouchů ze střechy domu a údržbu chodníků... Čtěte více...

8 Situací, kdy pro Vás může být pojistka na blbost nad zlato!

Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě většina lidí zná pod lidovějším označením „Pojistka na blbost“ a to jednoduše z důvodu, že se z této pojistky hradí škody, které způsobíme svou nedbalostí či neopatrností. Obrovskou výhodou pojištění občanské odpovědnosti je to, že se obvykle vztahuje nejen na naši osobu, ale... Čtěte více...

5 Pravidel, při kterých Vás pojištění odpovědnosti neochrání a často o nich lidé nevědí!

Lidově se jí říká „Pojistka na blbost“, oficiálně se jedná o Pojištění odpovědnosti za škodu. Pojištění, které nás chrání v situacích, kdy svou nedbalostí způsobíme škodu jiné osobě a museli bychom tuto škodu zaplatit ze své kapsy. Často se však stává, že si mylně myslíme, v jakých případech nás pojistka na blbost chrání a v jakých již nikoliv! Podívejte se, jak to s tímto pojištěním je opravdu... Čtěte více...

Časté dotazy k pojištění odpovědnosti

 • Vztahuje se pojištění odpovědnosti také na škodu, kterou způsobím svým příbuzným?

  Pojištění občanské odpovědnosti, ani žádný jiný typ pojištění odpovědnosti se na škody vůči osobě blízké nevztahuje.

   

  Pokud tedy rozbijete například fotoaparát rodičů, sourozenců, prarodičů, dětí či jen partnera, tak Vám škodu pojišťovna neuhradí.

 • Zaplatí mi pojišťovna škodu, když zničím zapůjčenou věc, například od kamaráda?

  Pozor, věci zapůjčené za účelem užívání jsou standardně u všech pojišťoven ve výlukách.

   

  Pokud si tedy od kamaráda (či kohokoliv jiného, např. v půjčovně) něco půjčíte a půjčenou věc poškodíte či zničíte, pak pojišťovna takovou škodu nezaplatí.

   

  Tato výluka se tudíž vztahuje také například na vybavení pronajatého bytu. Nájemníci se často pojišťují občanskou odpovědností v domnění, že když například poškodí kuchyňskou linku, která je majitele bytu, tak ji pojišťovna zaplatí. Není to tak, protože jde o věc zapůjčenou či převzatou za účelem užívání.

   

  Jiný případ by byl, kdybyste byli například na návštěvě u kamaráda a Vaše dítě by například poškodilo jeho televizi. V takovém případě, by pojišťovna mohla škodu zaplatit.

 • Vztahuje se pojištění občanské odpovědnosti také na škody na zařízení pronajatého bytu?

  Pozor, věci převzaté za účelem užívání jsou standardně ve výlukách u všech pojišťoven. Do této výluky spadá například i zařízení pronajatého bytu, které jsme podpisem nájemní smlouvy převzali do užívání.

   

  Pojištění na blbost v takovém případě škody například na sedačce či kuchyňské lince pronajatého bytu neuhradí.

   

  Pojištění na podobné škody ani v současné době žádná pojišťovna nenabízí.

 • Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě

  Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě známe často pod lidovým označením jako "Pojistka na blbost".

   

  Podle nás se jedná o ten typ pojištění, které by dnes nemělo chybět ve Vašem portfoliu.  Proč si to myslíme?

   

  a) Nový občanský zákoník z roku 2014 výrazně zvýšil odpovědnost za škody a práva poškozených na náhradu škody. Nejen, že se zvýšil počet situací, kdy lidé odškodnění skutečně vymáhají, ale také se výrazně zvýšily částky k odškodnění.

   

  b) Záběr, na co všechno se pojištění odpovědnosti vztahuje je skutečně velmi široký a ochrání nás proti mnoha nečekaným událostem, které by nás mohly vyjít draho.

   

  c) Jedna pojistka se vztahuje na všechny členy domácnosti včetně domácích mazlíčků. Nemusíte tak pojišťovat všechny zvlášť.

   

  d) Můžete být v klidu, že Vám jedna nečekaná událost zničí Vaše plány do budoucna.

   

  e) Pojištění odpovědnosti je velmi levná záležitost. Dá se sjednat již od 350,-Kč/rok pro všechny členy domácnosti!

   

 • Pojištění odpovědnosti z vlastnictví či držby nemovitosti

  Pojištění odpovědnosti z vlastnictví či držby nemovitosti je určen pro vlastníky rodinných domů či bytů, případně jiných nemovitostí.

   

  Toto pojištění kryje škody, které mohou vzniknout v souvislosti s naší nemovitostí, ale my jsme tuto škodu nemohli přímo svým jednáním ovlivnit.

   

  Například nám zkratuje elektřina a následný požár poničí i dům souseda. Nebo nám praskne vodovodní trubka a vytopí sousedy pod námi. Ze střechy našeho domu v zimě spadne sníh na chodce na chodníku. To jsou příklady situací, kdy máme povinnost uhradit poškozenému škodu, ale nevznikla přímo naším pochybením.

   

  Je důležité si uvědomit, že až na pár výjimek se plní skutečně jen škody, které nevznikli našim přímým pochybením. (Výjimkami může být onen sníh, který jsme mohli odstranit ze střechy či pád seschlého stromu, který jsme mohli ořezat, apod.

   

  pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti je běžně dnes nabízeno jako součást občanské odpovědnosti, ale nemusí to tak být vždy. Spíše se bude jednat o dražší varianty pojištění pojištění odpovědnosti. Standardně je toto pojištění také připojištěno k pojištění nemovitosti (domu).

   

 • Pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli

  Pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli je z jednotlivých typů pojištění odpovědnosti asi ten "nejvíce kontroverzní"!

   

  Často zaměstnavatelé toto pojištění po zaměstnancích požadují, někdy je dokonce ze zákona povinné, někdy se chceme jen vyhnout případným nepříjemnostem, když bychom způsobili škodu zaměstnavateli.

   

  4,5 násobek hrubé mzdy ze zákona...

   

  Přesně tolik po nás může zaměstnavatel požadovat v případě, že mu způsobíme nějakou škodu. A abychom se vyhnuli tomu, že téměř půlroční plat budeme muset dát zaměstnavateli, chrání nás pojištění odpovědnosti.

   

  Musíme však brát v potaz, že u tohoto typu pojištění je snad nejvíce výluk a podmínek, za kterých pojišťovna ještě převezme odpovědnost za úhradu škody a kdy již ne.

   

  Pokud toto pojištění máte nebo o něm uvažujete, určitě se podívejte na bližší informace.

   

 • Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti

  Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti je velmi často zaměňováno nebo spojováno s pojištěním profesní odpovědnosti. Ve skutečnosti se ale jedná o dva jiné produkty.

   

  Pojištění provozní odpovědnosti je však často označováno také jako pojištění odpovědnosti podnikatele.

   

  Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti je určeno pro drobné podnikatele provozující nějakou činnost. Například instalatér, zedník, elektrikář, apod...

   

  Pokud podnikáte, tak víte, že se může stát situace, kdy zákazníkovi způsobíte nějakou škodu. , kterou byste museli napravit ze svého.

   

  Proto se můžete proti takovým škodám pojistit. Opět však platí, že pojištění provozní odpovědnosti  je velmi specifické a  nejedná se zpravidla o univerzální produkty, ale že se každá pojišťovna může k jednotlivým typům podnikání stavět rozdílně.

   

  Kde má jedna pojišťovna určité činnosti okleštěny výlukami, jiná může být pro danou činnost velmi benevolentní.

   

 • Pojištění profesní odpovědnosti

  Pojištění odpovědnosti z profesní činnost, neboli také známé jako "Profeska" se často plete nebo je zaměňováno s pojištění z provozní činnosti. Ve skutečnosti se však jedná o zcela jiné pojištění.

   

  Pojištění z profesní činnosti je spojeno s výkonem určité konkrétní profese, např.: Lékař, Projektant, Advokát, Auditor, apod.

   

  Většinou se jedná o profese, u kterých je ze zákona povinné mít sjednáno právě odpovědnostní pojištění. Může se přitom jednat  i o situace, kdy je například lékař zaměstnancem nemocnice, ale ze zákona musí mít pojištění profesní odpovědnosti.

   

Pojištění Přehledně 2015

www.pojisteni-prehledne.cz

info@pojisteni-prehledne.cz

„Cítit se v bezpečí a být v bezpečí je obrovský rozdíl“

Naši partneři:

Snow.cz