ZPĚT NA POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI SJEDNAT POJIŠTĚNÍ ONLINE

Aktualizace článku: 22.10.2022; 17:32

5 situací, kdy Vás pojistka na blbost neochrání!

Lidově se jí říká „Pojistka na blbost“, oficiálně se jedná o Pojištění odpovědnosti za škodu.  Pojištění, které nás chrání v situacích, kdy svou nedbalostí způsobíme škodu jiné osobě a museli bychom tuto škodu zaplatit ze své kapsy. Často se však stává, že si mylně myslíme, v jakých případech nás pojistka na blbost chrání a v jakých již nikoliv! Podívejte se, jak to s tímto pojištěním je opravdu.

Pravidlo 1. / Pojištění se nevztahuje na škody na věcech zapůjčených či převzatých za účelem užívání 

Toto pravidlo, respektive výluku najdete téměř jistě u většiny pojišťoven. Často jsou touto výlukou překvapeni lidé, kteří bydlí například v pronájmu a očekávají, že pojišťovna uhradí škodu majiteli bytu na jeho zařízení. Některé pojišťovny sice již nabízejí i náhradu škody na pronajatých či zapůjčených věcech, ale jde spíše o výjimky. 

Stejně tak pojišťovna neuhradí škodu na věcech, které Vám druhá osoba se souhlasem zapůjčila. Pokud si tak půjčíte fotoaparát či jinou věc, kterou následně poškodíte, nemusí pojišťovna tuto škodu uhradit.  

Pravidlo 2. / Pojištění se nevztahuje na škody způsobené řízením motorového vozidla 

Tato výluka vyplývá z faktu, že pro škody způsobené provozem motorového vozidla je určeno tzv. povinné ručení, proto jsou v rámci pojistky na blbost tyto škody vždy ve výlukách. Pokud bychom se domnívali, že přestože si zapomeneme sjednat povinné ručení, chrání nás ještě pojištění odpovědnosti, jsme na omylu. Takovou škodu pojišťovna rozhodně nezaplatí.  

Pravidlo 3. / Pojištění se nevztahuje na škody způsobené osobě blízké 

Opět jedna z běžných výluk, kterou najdete u všech pojišťoven. Škody osobě blízké, případně osobě žijící ve společné domácnosti. Na tuto výluku velmi často naráží lidé v případě, kdy například ve dvougeneračních domech či bytových domech, kdy děti bydlí o patro výše, než například rodiče dojde například k vytopení. V tomto případě může skutečně velký problém s plněním, protože může dojít k uplatnění této výluky. Jestliže je tohle právě Váš případ, informujte se předem u své pojišťovny na tuto výluku. 

Standardně se pak může jednat o škody způsobené například na návštěvě u sourozenců či rodičů, kdy opět nemůžeme očekávat, že pojišťovna uhradí škody způsobené těmto osobám.  

Pravidlo 4. / Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovité věci 

Občas může dojít ke škodám, které máme povinnost uhradit, ale které jsme nemohli přímo ovlivnit svým jednáním. Takovou škodou může být například situace, kdy nám v bytě praskne vodovodní trubka ve zdi a následně dojde k vytopení sousedů. 

Vzhledem k tomu, že jsme při sebelepší vůli nemohli svým jednáním škodě zabránit, nelze ji uhradit z pojištění odpovědnosti v občanském životě, ale z pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti. 

Velmi často se stává, že pojišťovny spojují pojištění občanské odpovědnosti a pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti do jednoho balíčku, pak jste samozřejmě chráněni v obou případech. Toto je však lepší si vždy ověřit u své pojišťovny. Výhodou takového spojení je, že si nemusíte hlídat co ještě spadá a co již ne do které varianty. Důležité je vědět, že k tomu může dojít!  

Pravidlo 5. / Pojištění se nevztahuje na škody způsobené zaměstnavateli 

Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě se nevztahuje na škody, které způsobíme svému zaměstnavateli a to z důvodu, že pro tyto škody je nutné mít sjednáno pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli. 

Opět se jedná o zcela standardní výluku, kterou uplatňují všechny pojišťovny. Pokud tedy v práci rozbijete například počítač, okno, či cokoliv jiného, nelze takovou škodu uplatňovat z běžné občanské odpovědnosti.

Informace o autorovi použité fotografie: Image by mindandi on Freepik