Pojištění vozidel > Havarijní pojištění

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění (někdy též KASKO), je dobrovolné pojištění, které kryje škody vzniklé na Vašem vozidle. Pojistit se můžete na rizika Havárie, Odcizení, Živel a Vandalismus. Pojistit si přitom můžete buď všechna rizika (tzv. All Risk) nebo jen na některé z nich, které si vyberete.

Co která rizika znamenají?

 • HAVÁRIE

  Poškození vozidla působením vnějších mechanických sil, zejména při střetu pojištěného vozidla s jiným vozidlem či s překážkou, při nárazu či pádu. Běžně se nevztahuje na škody vzniklé působením takových sil, které mají povahu či souvislost s odcizením, vandalismem či živlem.

   

  Česky: Riziko HAVÁRIE kryje takové škody, které vzniknou nárazem na jakoukoliv překážku či pádem jakéhokoliv předmětu na pojištěné vozidlo. Nárazem lze myslet například srážku s jiným vozidlem, náraz do stromu, náraz do vrat při parkování, srážku s chodcem, sražení zvířete, apod.

   

   Standardně jsou vyloučeny takové nárazy a pády předmětů, které mají souvislost s odcizením či vandalismem (např. hození kamene na vozidlo) či s živlem (pád větve stromu při bouři, pád krupobití na vozidlo).

   

 • ODCIZENÍ

  Riziko ODCIZENÍ kryje škody spojené s krádeží či loupeží vozidla nebo jeho části. Běžně se riziko odcizení vztahuje též na doplňkovou výbavu vozidla, zde se však mohou lišit podmínky u jednotlivých pojišťoven na jejich specifikaci či doložení jejich pořízení pojišťovně.

 • VANDALISMUS

  Riziko VANDALISMUS kryje škody způsobené úmyslným poškozením či zničením vozidla třetí osobou. Běžně takové poškození musí být hlášeno a zaprotokolováno Policií ČR.

   

  Může se jednat například o rozbití skel vozidla, poškrábání vozidla, provrtání nádrže, propíchnutí kol, apod…

   

 • ŽIVEL

  Riziko ŽIVEL kryje škody způsobené poškozením či zničením vozidla, působením přírodních fyzikálních sil.

   

  Česky: Riziko ŽIVEL kryje škody, které vzniknou v důsledku přírodních živlů, jako jsou povodně, oheň, vítr, sníh, krupobití, zemětřesení, sesuv půdy, atd. Kromě přímých škod způsobených například povodní či krupobitím, se může jednat také o pád sněhu ze střechy domu nebo o pád stožáru či stromu v důsledku vichřice, apod.

Novinky a články

Přehled: Krátkodobé havarijní pojištění

Považujete havarijní pojištění za zbytečné, protože vozidlem moc nejezdíte, silnice ve svém okolí dobře znáte nebo je pro Vás havarijní pojištění příliš drahé?

Hodně lidí si havarijní pojištění z těchto důvodů běžně nesjednává, ale přitom by si rádi vozidlo havarijně pojistili například při cestě do zahraničí. Stovky, možná tisíce kilometrů za cestou k Jadranu totiž přeci jen zvyšují riziko nehody nebo odcizení či poškození vozidla.

 

Připravili jsme pro Vás stručný přehled pojišťoven, které Vám umožní, sjednat si havarijní pojištění jen na pár dní... Čtěte více...

 

Při sjednání havarijního pojištění si vždy volíte také tzv. spoluúčast. Spoluúčast udává, jakou částku ze vzniklé škody si zaplatíte sami a co tuto částku přesáhne, zaplatí pojišťovna.

Standardně je spoluúčast vyjádřena procenty ze vzniklé škody s určitou minimální hranicí, např.: 5%, min. 5 000,-Kč. Taková spoluúčast znamená, že škody do 5 000,-Kč si vždy hradíte sami a pojišťovna plní škodu až nad tuto částku. Pokud je však škoda na vozidle např. 300 000,- pak si zaplatíte 5% z této částky, tj. 15 000,-Kč a zbytek uhradí pojišťovna.

Občas je spoluúčast vyjádřena také fixní částkou, např. 5 000,-Kč. V takovém případě vždy hradíte jen prvních 5 000,-Kč škody a cokoliv nad tuto částku uhradí pojišťovna.

0% spoluúčast neznamená vždy zcela bez spoluúčasti!

Některé pojišťovny nabízejí i 0% spoluúčast. Pokud budete volit právě tuto variantu, pohlídejte si, zda i přesto není nějaká minimální částka. Často se totiž jedná o spoluúčast ve smyslu 0%, min. 2 000,-Kč.

Zde byste tedy opět pojišťovna škodu hradila až nad částku 2 000,-Kč.

 

 

Obecně získáváte slevu za vyježděný bonus/malus, obdobně jako u povinného ručení. Dále však získáváte slevu dle zvolené spoluúčasti. Zpravidla, čím vyšší spoluúčast si sjednáte, tím levnější pojištění máte.

Přesto příliš nedoporučujeme volit spoluúčast vyšší než 5%, min. 5 000%. Vyšší bychom volili spíše v případě, kdy se chcete chránit před totální škodou, ale nečekáte, že pojišťovna uhradí drobné škody jako je rozbití skla, plechové škody, apod…

Další slevu můžete získat také za zabezpečení vozidla. Běžně za to, že vozidlo má imobilizér, zamykání zpátečky, vypískovaná skla „VIN“, aktivní vyhledávání, apod. Tato sleva se však vztahuje pouze na riziko odcizení.

 

Spoluúčast

Jak si můžete snížit cenu za havarijní pojištění?

Pojištění Přehledně 2015

www.pojisteni-prehledne.cz

info@pojisteni-prehledne.cz

„Cítit se v bezpečí a být v bezpečí je obrovský rozdíl“

Naši partneři:

Snow.cz