Recenze: Cestovní pojištění do zahraničí - AXA Assistance pojišťovna Datum: 26.6.2018; 22:20 AXA Assistance je součástí celosvětového koncernu AXA, který působí ve více než 30-ti zemích světa s více než 52 miliony klientů. To už je pořádná dávka zkušeností, které se promítají také do produktů cestovního pojištění AXA Assistance v České Republice. Připravili jsme pro Vás stručnou recenzi cestovního pojištění AXA. Sjednejte si cestovní pojištění pro jednorázovou dovolenou nebo i opakované výjezdy! U AXA pojišťovny si můžete zvolit ze dvou typů cest. Pokud se chystáte pouze na dovolenou, pak je pro Vás určena varianta Jednorázová cesta. Pokud do zahraničí jezdíte pravidelně a zároveň jednotlivé cesty nepřesahují délku 90 dní v kuse, pak pro Vás bude výhodnější varianta Opakované výjezdy. Díky variantě opakované výjezdy nemusíte sjednávat pojištění vždy před každou cestou, ale sjednáte si jedno pojištění, které Vám bude platit pro všechny cesty během celého roku. U AXA pojišťovny není počet jednotlivých výjezdů nijak omezen. Omezena je pouze maximální doba jedné cesty a to na 90 dnů. Cestovní pojištění AXA si sjednáte on-line přes internet s exkluzivní slevou 50% Aktuálně můžete využít exkluzivní nabídky AXA pojišťovny, kdy si můžete sjednat pojištění se slevou 50%. Díky této slevě se cestovní pojištění AXA nabízí jako jedno z nejvýhodnějších pojištění a to v poměru cena vs. kvalita - tedy pojistné krytí. Díky on-line sjednání si pojištění můžete sjednat také na poslední chvíli, třeba při cestě na letiště. Platnost pojištění lze nastavit ihned. Pouze upozorňujeme, že je nutné pojištění také ihned uhradit. Platbu však můžete provést on-line platební kartou. Základní cestovní pojištění i varianta bez limitu! AXA pojišťovna nabízí 3 varianty pojištění: Reference, Komfort a Excelent. Jedete na hory? Koukněte zda nepotřebujete připojistit rizikový sport! Například snowboarding či lyžování mimo vyznačené trasy pojišťovna hradí pouze v rámci rizikového sportu. Další sportovní aktivity, byť se jedná o zimní atrakce jsou často také zahrnuty do rizikových sportů. Jejich podrobný seznam najdete zde. Vysvětlení pojmů k pojištění AXA Assistance. Co znamenají?
 • Detailní přehled limitů a pod-limitů jednotlivých variant

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Varianta REFERENCE

  Již v základní variantě Reference AXA nabízí slušný limit pro léčebné výlohy ve výši 2,5 milionu korun a také například akutní ošetření zubů s limitem 6.000,- který sice není nijak závratný, na druhou stranu nebývá tak běžný již u základní varianty pojištění.

   

  Líbí se nám:

    / Na základní variantu nabízí již zajímavý limit pro léčebné výlohy

    / Obsahuje krytí pro akutní ošetření zubů

   

  Chybí nám:

    / Pojištění nekryje rizika spojená s terorismem

    / Pojištění neobsahuje pojištění odpovědnosti za škodu

   

   

  Náš názor:

  Z důvodu absence pojištění odpovědnosti bychom nevolili pojištění v případě, kdy se chystáte vyrazit na lyže. Riziko, že někomu způsobíte vážný úraz nebo škodu na výbavě je přeci jen poměrně vysoká.

  Naopak z důvodu absence rizika "terorismus" nedoporučujeme pojištění při cestách do rizikových míst Evropy, obzvlášť s výskytem velkého množství lidí jako jsou například vánoční trhy.

   

  Paradoxní však je, že byť riziko terorismu není zahrnuto v této variantě, tak v pojistných podmínkách jsme našli výluku pouze na "aktivní účast na teroristickém útoku" tudíž dle našeho názoru by pojišťovna měla krýt škody spojené s útokem, na kterém jsme neměli žádný podíl.

   

 • Varianta KOMFORT

  Variantu Komfort považujeme za rozumný kompromis cestovního pojištění pro zodpovědné, ale ne příliš náročné klienty. Dostatečný limit léčebných výloh na 5 milionů korun, zajímavý limit 11.000,- pro akutní zubní ošetření, krytí terorismu nebo pojištění odpovědnosti za škodu se slušným limitem pro škody na zdraví 1 milion.

   

  Pojištění navíc obsahuje také úrazové pojištění či pojištění zavazadel. Co nám v této variantě nejvíce chybí je krytí následných finančních škod u odpovědnosti.

   

  Líbí se nám:

    / Dostatečný limit pro léčebné výlohy

    / Krytí akutního ošetření zubů s limit

    / Pojištění odpovědnosti za škodu s již zajímavým limitem pro škody na zdraví

    / Krytí škod spojených s terorismem

    / Pojištění zavazadel včetně elektroniky a sportovního vybavení

   

  Chybí nám:

    / Krytí následných finančních škod u pojištění odpovědnosti

   

  Náš názor:

  S tímto pojištěním bychom se nebáli vyrazit jak na hory, tak na jakoukoliv jinou cestu. Slušný zodpovědný kompromis cestovního pojištění, pokud zároveň nechcete, aby Vás zruinovalo. Snad jediné co nám v pojištění výrazně chybí je krytí následných finančních škod. Když například na sjezdovce zraníte podnikatele a ten po Vás bude vymáhat ušlý zisk za dobu, kdy nemohl podnikat, sáhnete do své kapsy.

   

  Dalším nedostatkem pro některé může být, že v rámci zavazadel jsou vyloučeny škody na věcech k podnikání či služební notebooky, telefony, apod.

 • Varianta EXCELENT

  Nejširší krytí nabízí AXA ve variantě Excelent, která nabídne zajímavé krytí i pro náročného klienta. Krytí léčebných výloh bez omezení, vysoký limit pro trvalé následky úrazu na 1 milion korun, a pro náš důležité kompletní pojištění odpovědnosti, se vskutku velmi slušnými limity.

   

  Mnohé zaujme také krytí služebních věcí v rámci zavazadel. Navíc v rámci pojištění cestování letadlem jste pojištěni také na zpoždění zavazadel či zpoždění a zrušení letu.

   

  Třešničkou na dortu je pro Vás Lifestyle asistence, díky které Vám pojišťovna zaručí 100% servis v podobě vyhledání  zařízení dle Vašeho přání, jako je například restaurace, divadlo, kino, apod. včetně rezervace vstupenek a zorganizování dopravy na místo.

   

  Líbí se nám:

    / Neomezený limit pro léčebné výlohy

    / Kompletní pojištění odpovědnosti za škodu s vysokými limity

    / Krytí škod spojených s terorismem

    / Pojištění zavazadel včetně služebních věcí

    / Pojištění cestování letadlem

    / Lifestyle asistence zajišťující maximální servis

   

  Chybí nám:

    / Limity pro pojištění zavazadel by mohli být vyšší

   

  Náš názor:

  Pojištění uspokojí i naše náročné požadavky. Vzhledem k rozsahu krytí je i cena velmi přijatelná.

   

 • Pojištění léčebných výloh (PLV)

   

  Celkový limit udává, jakou maximální částku Vám za celou dobu platnosti smlouvy pojišťovna uhradí. Jednotlivá škody mohou být dále omezeny tzv. sublimitem (např. za zubní ošetření max. do 10.000,-)

   

  Repatriace a transporty zahrnují náklady na Vaši přepravu, ať již ze zahraničí zpět do České republiky nebo z místa ošetření do místa pobytu v zahraničí (např. na hotel), pokud Váš zdravotní stav neumožňuje návrat veřejnými dopravní prostředky.

   

  Návrat do místa bydliště při snížené pohyblivosti znamená, že pojišťovna uhradí náklady na přepravu z místa příjezdu do České Republiky do Vašeho bydliště, není-li možné z důvodu zdravotního stavu využít původně plánovaný dopravní prostředek (Např. na letiště přijedete autem, ale vrátíte se se zlomenou nohou a nemůžete řídit)

   

  Zuby občas pozlobí každého. Pokud je nutné akutní ošetření v zahraničí, pak pojišťovna uhradí náklady spojené s ošetřením. Pojištění se samozřejmě nevztahuje na kosmetické a neakutní zákroky.

   

  Zásah horské služby nebo přeprava vrtulníkem mohou být velmi nákladné. Je-li nutný takový zásah z hlediska ohrožení Vašeho zdraví či života, pak jej za Vás uhradí pojišťovna.

   

  Pojištění rizik souvisejících s terorismem je v dnešní době bezesporu vhodnou součástí cestovního pojištění. Pakliže by Vás na cestách potkalo cokoliv, co by z důvodu terorismu vyžadovalo lékařskou péči a s ní spojené náklady, toto riziko Vám zajistí pomoc pojišťovny.

   

  Je-li pojištěný hospitalizovaný déle než 10 dní a zároveň necestuje s rodinným příslušníkem, uhradí pojišťovna návštěvu blízké osoby. V případě hospitalizace dítěte takovou návštěvu pojišťovna uhradí již od prvního dne hospitalizace.

   

   

  Přesahuje-li hospitalizace dobu platnosti pojištění a není možná repatriace zpět do vlasti, pak se pojištění automaticky prodlužuje do doby, než pojištěný překročí hranice ČR.

   

   

  Základní výluky:

  - Nehradí se komplikace v těhotenství po 26.týdnu

  - Chronická onemocnění, se kterými se pojištěný léčil v posledních 12-ti měsících (Není-li sjednáno připojištění " Chronické onemocnění)

   

 • Asistenční služby

  Turistické a lékařské informace – Před zahájením nebo v průběhu cesty Vám asistenční služba poskytne rady turistického a lékařského rázu. Například jaká jsou doporučena očkování, jaké jsou bezpečnostní, ekonomické, klimatické podmínky, apod.

   

  Telefonická pomoc v nouzi – Poskytnutí telefonické pomoci v nouzových situacích, rady, doporučení, vyhledání potřebných kontaktů.

   

  Tlumočení a překlady – Pomůže Vám s překonáním jazykové bariéry v nouzi, například při jednání s úřady, apod.

   

  Pojištění právní ochrany zahrnuje telefonickou službu právních informací pro obecné právní dotazy a právní ochranu pro případy Trestního řízení po dopravní nehodě, Přestupkové řízení po dopravní nehodě a Nároku na náhradu škody nebo újmy.

   

  Lifestyle asistence je služba, přes kterou si můžete jednoduše nechat zjistit v konkrétní lokalitě kulturní, zábavní či sportovní střediska včetně programu a rezervace vstupenek případně rezervace ubytování, pronájmu vozidla, apod… Lze tuto službu také využít pro zajištění tlumočníka nebo například rezervací jednacích místností pro obchodní schůzky, apod.

   

   

 • Pojištění odpovědnosti za škodu

   

  Odpovědnost za škodu na zdraví Vás chrání v případě, kdy způsobíte škodu jiné osobě, a tato osoba po Vás bude oprávněně požadovat úhradu nákladů na léčení, bolestné případně Vám vznikne povinnost náhrady za smrt dané osoby.

  (Např.: Na sjezdovce zlomíte jinému lyžaři nohu, který následně bude požadovat bolestné a úhradu léčby)

   

  Odpovědnost za škodu na věci Vás chrání v případě, kdy způsobíte škodu jiné osobě a tato osoba po Vás bude oprávněně požadovat úhradu za poškození, zničení či ztrátu její věci.

  (Např.: Zmíněnému lyžaři na sjezdovce při srážce zničíte lyže a jeho kombinézu)

   

  Následné finanční škody Vás chrání v případě, kdy způsobíte škodu jiné osobě a tato osoba po Vás oprávněně bude požadovat náhradu např. ušlého zisku, snížení společenského uplatnění, apod.

  (Např.: Zmíněný lyžař bude podnikatel a následkem úrazu nebude moci podnikat a tím mu vznikne škoda na ušlém zisku)

   

  * Pokud chcete rozšíření odpovědnosti o škodu způsobenou domácím mazlíčkem, je třeba připojistit „Dovolenou bez starostí“

   

  Hlavní výluky:

  - Obecnou výlukou u pojištění odpovědnosti jsou škody způsobené osobě blízké či osobě žijící ve společné domácnosti

  - Pojištění se nevztahuje na škody způsobené osobám, které jsou spolupojištěny v rámci cestovního pojištění.

  - Dále škody způsobené při řízení motorového či nemotorového vozidla s výjimkou kola a dětských nafukovacích člunů. - Vyloučeny jsou škody na věcech zapůjčených či pronajatých.

  - Ve výlukách jsou také škody způsobené domácím mazlíčkem, není-li sjednáno připojištění "dovolená bez starostí"

   

   

 • Pojištění zavazadel

  Pojištění zavazadel Vás chrání v případě, kdy dojde k poškození nebo zničení Vaší věci například živelní událostí, případně odcizení z hotelového pokoje, hotelové úschovny nebo z vozidla.

   

  V případě odcizení věci z vozidla je nutné, aby vozidlo bylo řádně uzamčeno a odcizená věc byla umístěna v zavazadlovém prostoru a nebyla viditelná zvenku ani nezasahovala do prostoru pro přepravu osob.

   

  Ztráta osobních dokladů je při cestách do zahraničí velmi nepříjemná. V rámci tohoto pojištění Vám asistenční služba uhradí dopravu do místa, kde je možné vydat náhradní doklady a dopravu vystavených dokladů do hotelu.

   

  Obchodním vybavením se myslí věci určené k podnikání nebo služební věci svěřené zaměstnavatelem. Takové věci pojišťovna uhradí pouze ve variantě EXCLUSIVE

   

  Hlavní výluky:

  - Pojišťovna  nezaplatí jakékoliv odcizení věcí z vozidla v době od 22:00 – 6:00 hod.

  - Dále pojišťovna neuhradí odcizení z automatické úschovné schránky (na letišti, nádraží, apod…)

  - Také neuhradí odcizení věci ze stanu či obytného přívěsu, přestože by byly uzamčeny.

  - Nejsou též hrazeny škody na věcech svěřených přepravci (na letišti, apod…)

  - Pojištění se nevztahuje na odcizené peníze, platební karty, jízdenky, cennosti, apod…

  - Vyloučeny jsou škody na brýlích, kontaktních čočkách, protézách všeho druhu; tato výluka se neuplatňuje, je-li sjednáno připojištění chronických onemocnění

   

 • Cestování letadlem

  Zpožděním zavazadel se myslí to, že Vám nejsou dodána zavazadla do 6 hodin od přistání v cílové destinaci. V takovém případě pojišťovna uhradí prokazatelně doložené mimořádné výdaje (účtenky) za nákup nezbytných základních hygienických potřeb a oblečení.

   

  Zpožděním nebo zrušením letu se myslí situace, kdy nelze pokračovat v cestě z důvodu stávky, provozních důvodů, selhání stroje nebo nepřízně počasí a to ani po více než 6 hodinách oproti údaji letového řádu. Případně dojde-li ke zrušení letu a do 6 hodin Vám není nabídnut alternativní let.

   

  Při zpoždění letu o více než 6 hodin pojišťovna uhradí mimořádné výdaje na základní hygienické potřeby a stravu a za každou započatou hodinu čekání (od 6.hodiny) vyplatí částku 500,-

   

 • Připojištění: Rizikové sporty

  Připojištění zahrnující sporty, které nespadají do rekreačních sportů nebo pokud plánujete jakýkoliv sport provozovat profesionálně.

   

  Případně pokud plánujete provozovat rekreační sport výkonnostně (např.: Maraton, Soustředění, Apod.)

   

  Zimní období: Jízda na snowboardu nebo na lyžích mimo vyznačené trasy spadá do rizikových sportů!

   

  Kompletní přehled rizikových sportů naleznete zde: ODKAZ

   

 • Připojištění: Pracovní cesta manuální

   

  Připojištění pro případ, kdy plánujete v zahraničí vykonávat práci jiného, než administrativního charakteru. Budete tudíž provádět manuální činnost.

 • Připojištění: Storno cesty

   

  V rámci tohoto připojištění jste pojištění pro případ storna cesty, předčasného návratu, a nebo nevyužité dovolené.

   

  Storno cesty znamená situaci, kdy je Vám vyměřen stornovací poplatek za předem zakoupený zájezd, na který nemůžete nastoupit z důvodů např.: úmrtí osoby blízké pojištěného, případně zástupce v zaměstnání či podnikání. Dále může jít například o Vážné akutní onemocnění pojištěného případně osoby blízké, Škody na majetku ve výši minimálně 200.000,- a nebo například při nedobrovolné ztrátě zaměstnání v době kratší než 60 dní před začátkem cesty.

   

  Pojistnou událostí však také může být podání žádosti o rozvod, pokud jsou na pojistné smlouvě uvedeni oba partneři nebo dopravní nehoda prostředku, kterým pojištěný cestuje na místo odjezdu (např. letiště).

   

  Spoluúčast u storna cesty je 10%.

   

  Pozor! Pojištění storna je platné pouze v případě, že bylo sjednáno do 14 dnů od zaplacení zájezdu. Pokud zájezd zakoupíte méně než 30 dní před plánovaným odjezdem, pak je pojištění storna nutno sjednat dokonce nejpozději ve stejný den, kdy byl zaplacen zájezd, jinak je pojištění storna neplatné.

   

   

  Předčasný návrat a nevyužitá dovolená Vás chrání v případě, kdy se musíte z dovolené vrátit dříve a to z důvodu úmrtí či neodkladné hospitalizace osoby blízké případně při škodě na majetku vyšší než 200.000,- V takovém případě pojišťovna uhradí reálné náklady na návrat do České republiky a 700,- za každý nevyužitý den zakoupené dovolené, max. však 5.000,- na osobu.

   

   

 • Připojištění: Chronické onemocnění

   

  Při sjednání tohoto připojištění se ruší výluka u pojištění zavazadel na brýle, kontaktní čočky, protézy všeho druhu.

   

  Při sjednání tohoto připojištění pojišťovna neuplatní výluku, která je stanovena u pojištění léčebných výloh na chronická onemocnění, se kterými se pojištěný v posledních 12 měsících léčil.

   

  Pokud jste se tedy v posledních 12 měsících léčili s chronickým onemocněním (např. cukrovka, vysoký tlak,...) a chcete být pojištěni i v případě komplikací s tímto chronickým onemocněním, musíte si sjednat toto připojištění.

   

  Limit pro Chronická onemocnění je 5.000.000,- u varianty EXCELENT i KOMFORT

   

   

   

Jednorázové cesty

 - Pro cesty dlouhé od 1 dne do 365 dní.

Opakované výjezdy

 - Celoroční pojištění s omezením délky 1 cesty maximálně na 90 dní

 - Počet výjezdů během roku není omezen

 - Možnost roční nebo měsíční platby

Cestovní pojištění

----------------------------

„Užijte si své cesty naplno a s jistotou v zádech“

Zpět na recenze

----------------------

Téma

----------------------

Články

----------------------

Videa

----------------------

Sjednat pojištění

----------------------

Pojišťovny

----------------------

Sjednat pojištění AXA
s 50% slevou

Nejnovější články:

Kontakt

Pojištění-Přehledně.cz

IČO:           00971944

WEB:          www.pojisteni-prehledne.cz

E-MAIL:     info@pojisteni-prehledne.cz

TELEFON: 776 869 306

„Cítit se v bezpečí a být v bezpečí je obrovský rozdíl“

Sociální sítě

Naši partneři:

Snow.cz